Oddílový přebor ve vrzích

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl JAC Brno

Datum

11.10.2021

Místo

Brno, ZŠ Horníkova (Horníkova 1, Brno)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ctibor Nezdařil 602728035 cibasport@cibasport.cz
Hlavní rozhodčí Petra Fritschová
Technický ředitel Petr Prokopec
Výsledky zpracoval Ctibor Nezdařil

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2010 - 2011

Soutěže

Dorostenky koule 3kg, oštěp 500g
Atletická přípravka-hoši kriket
Atletická přípravka-dívky kriket
Žáci koule 4kg, oštěp 600g
Ml. žáci koule 3kg, oštěp 500g, kriket
Ml. žákyně koule 2kg, oštěp 400g, kriket
Žákyně koule 3kg, oštěp 500g

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od ___ do ___

Časový pořad

pondělí, 11.10.2021

Čas Disciplíny
14:30 kriket EleH kriket EleZ
15:00 kriket Žcm kriket Žkm
15:30 koule 2kg Žkm koule 3kg Žcm
16:00 oštěp 400g Žkm oštěp 500g Žcm
16:30 oštěp 500g Žky oštěp 500g Dky oštěp 600g Žci
17:00 koule 3kg Žky koule 3kg Dky koule 4kg Žci