Přebor Prahy v přespolním běhu všech kategorií

aChuchelský dostihový kros 2

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SC Radotín Praha

Datum

21.11.2021

Místo

Praha - Velká Chuchle (Praha Velká Chuchle – Radotínská 69/34, Dostihové závodiště Chuchle aréna)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Petr Dubský 737834469 p.dubsky.scr@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Marcela Horáčková
Časomíru zajišťuje Marek Blažek sportovniservis@gmail.com

Startují

ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Dorostenci Přespolní běh
Dorostenky Přespolní běh
Juniorky Přespolní běh
Junioři Přespolní běh
Muži Přespolní běh
Ženy Přespolní běh
Žáci Přespolní běh
Ml. žáci Přespolní běh
Ml. žákyně Přespolní běh
Žákyně Přespolní běh

Technická ustanovení

Každý účestník je povinen prokázat svojí bezinfekčnost a řídit se nařízeními Ministerstva zdravotnictví.
Čestné prohlášení o bezinfekčnosti prosím odevzdejte ve stanu pod tribunou. 
Čestné prohlášení o bezinfekčnosti dospělého naleznete zde
Čestné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte zákonným zástupcem naleznete zde

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Startovné je 50 ,- Kč za každý přihlášený start. Startovné bude oddílům fakturováno, pokud se oddíly nedomluví jinak.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 19.11. do 23:59.

Výdej startovních čísel

PŘIHLÁŠKY mimo závod Přeborů Prahy

Mimopražští závodníci, neregistrovaní běžci a závodníci startující mimo vypsané kategorie Přeboru podávají přihlášky zde: https://www.sportt.cz/register/1111

 

Výdej bude probíhat od 9:55 ve stanu závodní kaceláře. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Dále závodníci obdrží čip, který po doběhu vrátí.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově. Za odložené věci pořadatel neručí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u tribuny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz a na stránce https://www.sportt.cz/races/all

Časový pořad

neděle, 21.11.2021

Čas Disciplíny
12:20 Přespolní běh Žkm
12:30 Přespolní běh Žcm
12:45 Přespolní běh Žky
13:00 Přespolní běh Žci
13:30 Přespolní běh Dky Přespolní běh Dci Přespolní běh Jky Přespolní běh Ž
14:00 Přespolní běh Jři Přespolní běh M

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno v areálu závodiště.

Další informace

Nominace na mezikrajové utkání - finále běžeckého poháru

První 2 z přeborů Prahy v přespolním běhu v kategoriích mladšího žactva, staršího žactva a dorostu jsou nominování na mezikrajové utkání v přespolním běhu - Finále běžeckého poháru, které proběhne v rámci MČR v přespolním běhu 27.listopadu ve Valašském Meziříčí. Nominovaní obdrží zvací dopisy a na místě potvrdí účast.

0002