Víceboj rodič a dítě a smíšený víceboj

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Kotlářka Praha, z.s.

Datum

17.10.2021

Místo

Praha - Kotlářka

Vedoucí činovníci

Startují

ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Soutěže

Technická ustanovení

Dvojice závodí po vzájemné dohodě mezi sebou ve třech disciplínách, na závěr běží společně štafetu 2x400m.

Boduje se podle vícebojařských tabulek mužů a žen (vč.veteránských koeficientů). Hmotnost náčiní a výška překážek dle kategorií.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Startovné

150,- Kč za dvojici.

Přihlášky

Na místě v závodní kanceláři, nejpozději 45 minut před zahájením závodu..

Další informace

Časový pořad:

10:30 100m př.

11:15 výška

12:15 koule

13:00 200m

13:45 dálka

14:45 oštěp

15:30 800m /2x400m/

Časový pořad je orientační, změny mohou nastat podle počtu přihlášených dvojic.

Vstup do areálu bude umožněn na základě epidemiologických nařízení pro školská zařízení platných v den závodu.