Finále běžeckého poháru mládeže

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SKM Valašské Meziříčí

Datum

27.11.2021

Místo

Valašské Meziříčí (Fotbalový stadion Valašské Meziříčí (Discgolf park Kasárna), Žerotínova 736)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu David Bor 777667266 dbor@atletika.cz
Delegát ČAS Drahoslav Dočkal 608668855 dockal@atletikaolomouc.cz
Technický delegát Iva Machová 776660020 iva.machova@upol.cz
Ředitel závodu Jiří Kadla 731196274 jirkakadla@gmail.com
Hlavní rozhodčí Renata Kubalová
Hlasatel Augustin Šulc/Jakub Ševčík
Lékař MUDr. Petr Zajíček

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009

Startují krajské smíšené štafety, vždy 2 dívky a 2 chlapci pouze ve své věkové kategorii, které byly k účasti přihlášení svými příslušnými krajskými atletickými svazy. Pořadí závodníků na úsecích je libovolné. Nominace krajských výběrů je v kompetenci KAS a PAS.

Soutěže

Dorostenci Běh štafeta
Dorostenky Běh štafeta
Žáci Běh štafeta
Ml. žáci Běh štafeta
Ml. žákyně Běh štafeta
Žákyně Běh štafeta

Technická ustanovení

Disciplíny: smíšená štafeta 4 x 1 km ve všech kategoriích.

Závodí se na okruhu 1 km. Štafeta se předává pouze ve vymezeném předávacím území o délce 20 m, přičemž platí, že v něm mohou být pouze předávající závodník/závodnice a přebírající závodník/závodnice příslušného družstva. Předávka proběhne předáním čipu předávajícího a přebírajícího.

Závodníci mohou startovat jen ve své věkové kategorii.

Finále běžeckého poháru se koná na základě aktuálních protiepidemických opatření a účastníci jsou povinni doložit splnění podmínek pro účast na hromadné akci. Informace o aktuálních protiepidemických opatřeních a podmínkách účasti na hromadné akci - https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena v pátek 26. listopadu 2021 od 16.00 do 18.00 hodin v budově TJ Valašské Meziříčí a v sobotu 27. listopadu 2021 od 08.30 hodin v prostoru startu a cíle, prezentace závodníků a závodnic bude ukončena v sobotu 27. listopadu 2021, a to vždy jednu hodinu před startem příslušné kategorie. Výdej startovních čísel bude probíhat v pátek od 16:00 do 18:00 hodin v závodní kanceláři, v neděli pak na tribuně Fotbalového stadionu. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy!

Přihlášky

Závodníky přihlašují KASy a PAS na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 07. 11. 2021 0:00 do  21. 11. 2021 23:59. 

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné v prostoru startu a cíle. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím.

Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, budou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli v prostoru cíle a u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před zahájením vlastní soutěže jsou u běhů 15 minut.

Časový pořad

sobota, 27.11.2021

Čas Disciplíny
11:00 Běh štafeta Žcm Běh štafeta Žkm
12:15 Běh štafeta Žky Běh štafeta Žci
13:15 Běh štafeta Dci Běh štafeta Dky

Parkování

Parkování bude zajištěno u Fotbalového stadionu ve Valašském Meziříčí

Další informace

Popis tratě: Zvlněná trať s přírodními překážkami a travnatým povrchem. 
Běží se na tratích 1 km (převýšení 5 metrů) a 1,5 km (převýšení 15 metrů).
Video s tratí zde: https://youtu.be/vD7e6YD7wMU

Mapka 1 Mapka 2