21. ročník Memoriálu MUDr. Podmolíka v půlmaratonu - ERSTE Premier běžecký festival Otrokovice 2021

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Jiskra Otrokovice

Datum

06.11.2021

Místo

Otrokovice (Městská sportovní hala, Mánesova ul. Otrokovice)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Aleš Prudký 605155155 prudky11@seznam.cz
Technický delegát Pavel Bobál
Předseda OV Mgr. Ivana Staňková
Ředitel závodu Aleš Prudký 605155155 prudky11@seznam.cz
Hlavní rozhodčí JUDr. Zdeněk Simon
Technický ředitel Jan Hruban
Hlasatel Aleš Prudký
Lékař ing. Kateřina Foltýnová
Vedoucí ceremonielu Bc. Michal Petřík
Hospodář ing. Pavel Beznoska
Časomíru zajišťuje Andy Wittanto
Výsledky zpracoval Apachi s.r.o.

Startují

ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2012 - 2018
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2012 - 2018
ročníky 2010 - 2011

Soutěže

Dorostenci štafeta silnice, 3 okruhy
Dorostenky štafeta silnice, 2 okruhy
Atletická přípravka-hoši 1 okruh
Atletická minipřípravka-hoši 1 okruh
Atletická přípravka-dívky 1 okruh
Atletická minipřípravka-dívky 1 okruh
Muži štafeta silnice, půlmaratón, maratón
Ženy štafeta silnice, půlmaratón, maratón
Žáci 2 okruhy
Ml. žáci 1 okruh
Ml. žákyně 1 okruh
Žákyně 1 okruh

Technická ustanovení

Závod proběhne na trati certifikované dle pravidel Word Athletic.

Závodníci startují na náklady vysílající složky!!

Každý závodník zodpovídá za svůj zdraotní stav a závodí na vlastní nebezpečí!!

Za zdravotní stav závodníka mladšího 18 ti let zodpovídá jeho zákonný zástupce!!

Závod se koná bez omezení silničního provozu s regulací provozu na křižovatkách!!

Pořadatel neodpovídá za ztráty či škody způsobené v průběhu konání závodu!!

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v Městské sportovní hale od 7:15 hodin v prostoru vstupu.

Startovné

Mládežnické kategorie neplatí, ostatní mají uvedeno na www.pul-maraton.cz.

Přihlášky

Přihlašování online na www.pul-maraton.cz.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 7:15 v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostorách Městské sportovní haly.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v Městské sportovní hale. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: ředitel závodu, hlavní rozhodčí a technický delegát

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách v Městské sportovní hale.

Zdravotní služba

Bude přítomna po celou dobu závodu.

Časový pořad

sobota, 6.11.2021

Čas Disciplíny
00:00
08:00 maraton a půl
09:30 maratón M Běh maratón Ž Běh
09:35 půlmaratón Ž Běh půlmaratón M Běh
10:30 1 okruh EleHm Běh 1 okruh EleH Běh 1 okruh EleZm Běh 1 okruh EleZ Běh
11:35 1 okruh Žcm Běh 1 okruh Žky Běh 1 okruh Žkm Běh
11:50 2 okruhy Žci Běh 2 okruhy Dky Běh
12:10 3 okruhy Dci Běh
12:30 I. blok vyhlášení
13:15 štafeta silnice M Běh štafeta silnice Ž Běh štafeta silnice Dci Běh štafeta silnice Dky Běh
15:15 II. blok vyhlášení

Stravování

Stravování zajišťuje restaurace Lanáček v místě startu a cíle.

Možnosti ubytování


Adresa
Web
Telefon
Email
Poznámka Závazně objednané do 30.10.2021 na email prihlasky@pul-maraton.cz

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno podle pokynů pořadatele a označno cedulemi.