Krajský přebor Libereckého kraje v přespolním běhu

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Mladá Boleslav z.s.

Datum

13.11.2021

Místo

Mladá Boleslav-Štěpánka

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Zdeněk Hanuš atletikamb@volny.cz
Hlavní rozhodčí Karel Hoferek

Startují

ročníky 1960 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 1960 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2010 - 2011

Soutěže

Dorostenci Přespolní běh
Dorostenky Přespolní běh
Atletická přípravka-hoši Přespolní běh
Atletická přípravka-dívky Přespolní běh
Juniorky Přespolní běh
Junioři Přespolní běh
Muži PBěh vytrvalci, PBěh mílaři
Ženy Přespolní běh
Žáci Přespolní běh
Ml. žáci Přespolní běh
Ml. žákyně Přespolní běh
Žákyně Přespolní běh

Technická ustanovení

Přesná délka tratí:

9:30 – předžáci (2014 a mladší) – 400 m
9:40 – předžákyně (2014 a mladší) – 400 m
9:50 – předžáci (2012 a 2013) – 400 m
10:00 – předžákyně (2012 a 2013) – 400 m
10:10 – předžáci (2010 a 2011) – 400 m
10:20 – předžákyně (2010 a 2011) – 400 m
10:40 – mladší žáci – 1 km
10:50 – mladší žákyně – 1 km
11:00 – starší žáci – 2 km
11:15 – starší žákyně – 2 km
11:30 – dorostenci – 3 km
11:50 – junioři, muži mílaři - 3 km – Memoriál Luboše Kysely
12:15 – dorostenky, juniorky, ženy – 3 km
12:40 – muži vytrvalci – 6 km – Memoriál Bohumila Zítky

Závodníci startují na vlastní nebezpečí, účastníci KP musí mít platnou lékařskou prohlídku, odpovídá vysílajicí složka.

Nenechávejte cenné věci bez dozoru!

 

Závod v přespolním běhu se koná na základě aktuálních protiepidemických opatření a účastníci jsou povinni doložit splnění podmínek pro účast na hromadné akci. Informace o aktuálních protiepidemických opatřeních a podmínkách účasti na hromadné akci - https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v sobotu 13. 11. 2021 na tenisových kurtech od 8:30 hodin

Startovné

Startovné pro všechny závodníky je 70 Kč.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 1 . 11. 2021 do čtvrkta 11. 11. 2021 do 20:00

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 8:30 v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy.

Rozcvičování

Rozcvičování mimo závodní trasy v parku Štěpánka.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné na startu závodu.
 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu tenisových kurtů v omezeném množství.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v pavilonu u startu/cíle závodu.
 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v pavilonu u startu/cíle závodu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz. Průběžně budou vyhlašováni vítězové jednotlivých kategorií.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v pavilonu u staru(cíle závodu., a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude v průběhu závodů v pavilonu na staru/cíli závodu.

Časový pořad

sobota, 13.11.2021

Čas Disciplíny
09:30 Přespolní běh EleH Běh
09:40 Přespolní běh EleZ Běh
09:50 Přespolní běh EleH Běh
10:00 Přespolní běh EleZ Běh
10:10 Přespolní běh EleH Běh
10:20 Přespolní běh EleZ Běh
10:40 Přespolní běh Žcm Běh
10:50 Přespolní běh Žkm Běh
11:00 Přespolní běh Žci Běh
11:15 Přespolní běh Žky Běh
11:30 Přespolní běh Dci Běh
11:50 Přespolní běh Jři Běh PBěh mílaři M Běh
12:15 Přespolní běh Dky Běh Přespolní běh Jky Běh Přespolní běh Ž Běh
12:40 PBěh vytrvalci M Běh

Stravování

V pavilonu u startu/cíle závodu k dispozici drobné občerstvení.

Další informace

mapa