Hvězdy v Nehvizdech (WIT-Silver)

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK Sokol Nehvizdy, ATHLOS, spolek

Datum

30.01.2022

Místo

Nehvizdy (Bedřicha Mouchy 1001, Nehvizdy)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS Jakub Kubálek
Technický delegát Thor Gjesdal
Technický delegát Tomáš Vojtek
Předseda OV Jiří Jón
Ředitel závodu Tomáš Vojtek 725885650 tomvojtek@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Jakub Kubálek
Technický ředitel Martin Mazáč
Hlasatel Štěpán Škorpil, Michal Škorpil
Lékař CCK
Režie Studio4event
Vedoucí ceremonielu Kateřina Nedvědová
Hospodář Jan Žižka
Výsledky zpracoval Online system, spol. s.r.o.

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 1932 - 2002

Soutěže

Muži výška, koule 7,26kg
Ženy výška, koule 4kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Posílejte pouze do národního programu - výška ženy a koule ženy. Techničtí delegáti nevybrané atletky zveřejní na str. www.atletika.cz do 28.1.2022

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu. Prostor bude označen.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli  a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách.

Časový pořad

neděle, 30.1.2022

Čas Disciplíny
15:00 výška Ž Finále
17:00 Zahájení mítinku
17:15 koule 4kg Ž
18:00 výška M Finále
18:30 koule 7,26kg M Finále

Parkování

VIP parkování pro držitele parkovacích karet bude zajištěno přímo v areálu stadionu. 

Další informace