Novoroční závody I (dorost, junioři, juniorky, dospělí) - OPEN

web-lista-uzka_3

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub ASK Dipoli z.s.

Datum

02.01.2022

Místo

Praha - Strahov (Atletická hala Strahov)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Tomáš Vodička 776366426 tomas.vodicka@askdipoli.cz
Hlavní rozhodčí JUDr. Zdeněk Simon
Technický ředitel Jakub Junek
Hlasatel Jacek Přibáň
Vedoucí ceremoniálu Jana Lágnerová Balová
Hospodář Lucie Mutinská
Časomíru zajišťuje Pavel Průša prusa@atletikapisek.cz
Výsledky zpracoval Pavel Průša prusa@atletikapisek.cz

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Soutěže

Dorostenci 60 m, 400 m, 800 m, 60m p 91,4, výška, tyč, dálka, koule 5kg
Dorostenky 60 m, 400 m, 800 m, 60m p 76,2-8,5, výška, tyč, dálka, koule 3kg
Juniorky 60 m, 400 m, 800 m, 60m p 83,8, výška, tyč, dálka, koule 4kg
Junioři 60 m, 400 m, 800 m, 60m p 99,1, výška, tyč, dálka, koule 6kg
Muži 60 m, 400 m, 800 m, 60m p 106,7, výška, tyč, dálka, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 400 m, 800 m, 60m p 83,8, výška, tyč, dálka, koule 4kg
Žáci tyč
Žákyně tyč

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí vedoucí soutěže podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v hale od 8:30 v hale. 

Startovné

Startovné 150 Kč/ disciplína. 
Startovné uhradit nejpozději 30 minut před startem v závodní kanceláři (ideálně uhradí vedoucí oddílu/klubu)

Rámcový rozpočet závodu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19pzLKx__uxct0HW0XJtSp8KSewZzJXYnyvwOi7bJFUA/edit#gid=0

Přihlášky

Podávají pozvané oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 30.12.2021 22:00.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v 1. patře, ale pořadatel doporučuje přijít na závody již ve sportovním oblečení.
Šatny slouží pouze k převlečení, za odložené věci pořadatel neručí! 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

neděle, 2.1.2022

Čas Disciplíny
09:20 60m p 76,2-8,5 Dky Finále
09:25 60m p 83,8 Jky Finále 60m p 83,8 Ž Finále
09:30 60m p 91,4 Dci Finále
09:35 60m p 99,1 Jři Finále
09:40 60m p 106,7 M Finále
09:45 60 m Dky Finále
09:55 60 m Jky Finále
10:00 60 m Ž Finále
10:05 60 m Dci Finále
10:15 60 m Jři Finále
10:20 60 m M Finále
10:40 výška M Finále výška Jři Finále výška Dci Finále dálka M Finále dálka Jři Finále dálka Dci Finále koule 3kg Dky Finále koule 4kg Ž Finále koule 4kg Jky Finále
11:30 koule 5kg Dci Finále koule 6kg Jři Finále koule 7,26kg M Finále
11:40 výška Dky Finále výška Jky Finále výška Ž Finále dálka Ž Finále dálka Jky Finále
12:20 tyč M Finále tyč Jři Finále tyč Dci Finále tyč Dky Finále tyč Jky Finále tyč Ž Finále tyč Žci Finále tyč Žky Finále dálka Dky Finále
12:30 400 m Ž Finále 400 m Jky Finále 400 m Dky Finále
12:45 400 m M Finále 400 m Jři Finále 400 m Dci Finále
13:00 800 m Ž Finále 800 m Jky Finále 800 m Dky Finále
13:15 800 m Dci Finále 800 m Jři Finále 800 m M Finále
13:30 Opustit halu

Další informace

Informace k závodům:

A) Do haly budou vpuštěni pouze závodníci a to maximálně 20 minut před jejich disciplínou (rozcvičování venku)

B) Na jeden klub/ oddíl je povolen vstup pouze jednomu trenéra či jiné odpovědné osobě 

C) Po skončení soutěže a vyhlášení závodníci ihned opustí halu

D) Pro vstup do haly je třeba mít jedno z těchto potvrzení: 1) o prodělání COVIDU NEBO 2) o dokončeném očkování NEBO 3) Antigenní nebo PCR test s negativním výsledkem