Lesní běh Pintovkou - 71. ročník

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ VS Tábor, z. s.

Datum

13.11.2021

Místo

Tábor (Lesopark Pintovka – Tábor)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Petr Nývlt 725 840 835

Startují

ročníky 1931 - 2001
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 1931 - 2001
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2012 - 2018
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2012 - 2018
ročníky 2010 - 2011

+ startují veteráni a veteránky.

Soutěže

Atletická přípravka-hoši Přespolní běh
Atletická minipřípravka-hoši Přespolní běh
Atletická přípravka-dívky Přespolní běh
Atletická minipřípravka-dívky Přespolní běh
Muži Přespolní běh
Ženy Přespolní běh
Žáci Přespolní běh
Ml. žáci Přespolní běh
Ml. žákyně Přespolní běh
Žákyně Přespolní běh

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena den závodu od 9:00 hodin v označeném stanu. Dle plánku (START).
Přihlášky nejpozději 60min před startem vlastního závodu.

Startovné

Kategorie přípravka – dospělí – 30 Kč / start. Nejmenší děti, atletická školka a minipřípravka mají start zdarma.

Přihlášky

V závodní kanceláři v den závodu od 9:00 hodin v označeném stanu. Dle plánku (START).
Přihlášky nejpozději 60min před startem vlastního závodu.

Šatny

Stan sloužící pouze k převlečení.
WC není.

Časový pořad

sobota, 13.11.2021

Čas Disciplíny
10:00 Běh rodičů s dětmi (2016 a ml.) 50M
10:10 Nejmenší děti (2016 a ml.) - bez podpory rodičů 50M
10:20 Atletická školka dívky (2014-2015) 450 M
10:30 Atletická školka chlapci (2014-2015) 450 M
10:40 Přespolní běh EleZm
10:50 Přespolní běh EleHm
11:00 Přespolní běh EleZ
11:10 Přespolní běh EleH
11:20 Přespolní běh Žcm
11:30 Přespolní běh Žkm
11:40 Přespolní běh Žci Přespolní běh Žky
11:55 Přespolní běh M
12:10 Přespolní běh Ž
12:35 Veteráni , muži mílaři (2005 a st.) Veteránky, muži veteráni +80let, ženy příchozí

Další informace

Vjezd auto do lesoparku je zakázán!
Za zdravotní stav závodníků ručí vysílající složka a každý závodí na vlastní nebezpečí!

První tři závodníci z každé kategorie obdrží diplom, medaili (pouze mládežnické kategorie) a drobné věcné ceny.

ČASOVÝ PROGRAM VČETNĚ TRATÍ (tratě viz plánek)

10:00 Běh rodičů s dětmimi (2016 a mladsˇi´) 50 m
10:10 nejmensˇi´ deˇti (2016 a mladsˇi´) – bez podpory rodicˇu° 50 m
10:20 atleticka´ sˇkolka di´vky (2014 -2015) 450 m (zeleny´ okruh- posunuty´ start) 10:30 atleticka´ sˇkolka chlapci (2014/2015) 450 m (zeleny´ okruh- posunuty´ start) 10:40 miniprˇi´pravka di´vky (2012/2013) 600 m (zeleny´ okruh)
10:50 miniprˇi´pravka chlapci (2012/2013) 600 m (zeleny´ okruh)
11:00 prˇi´pravka di´vky (2010/2011) 600 m (zeleny´ okruh)
11:10 prˇi´pravka chlapci (2010/2011) 600 m (zeleny´ okruh)
11:20 mladsˇi´ zˇa´ci (2008/2009) 1500 m (zˇluty´ okruh)
11:30 mladsˇi´ zˇa´kyneˇ (2008/2009) 1500 m (zˇluty´ okruh)
11:40 starsˇi´ zˇa´ci (2006/2007) 3000 m (2x zˇluty´ okruh)
11:40 starsˇi´ zˇa´kyneˇ (2006/2007) 1500 m (zˇluty´ okruh)
11:55 muzˇi – hlavni´ za´vod (2005 a starsˇi´) 6000 m (4xzˇluty´ okruh)
12:10 zˇeny – hlavni´ za´vod (2005 a starsˇi´) 3000 m (2xzˇluty´ okruh)
12:35 vetera´ni, muzˇi mi´larˇi (2005 a starsˇi´) 3000 m (2xzˇluty´ okruh)
12:35 vetera´nky, muzˇi vetera´ni +80let, zˇeny prˇi´chozi´ 1500 m (zˇluty´ okruh)

Sni´mek obrazovky 2021-11-08 v 11.04.33 Sni´mek obrazovky 2021-11-08 v 11.14.26