Vyškovský Mikulášský běh - Memoriál Milana Dvořáka

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub AHA Vyškov, z. s.

Datum

20.11.2021

Místo

Vyškov

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Jiří Hajzler 702174796 jirkahajzler@seznam.cz
Ředitel závodu Luboš Stloukal 606747161 stloukal@isfacility.cz
Hlavní rozhodčí Naděžda Václavková
Technický ředitel Pavel Stejskal 47paste47@seznam.cz
Lékař Danuše Adamcová
Vedoucí ceremonielu Magdaléna Hajzlerová 721715071
Výsledky zpracoval Ivo Čechmánek 607297205 darkorbit2209@gmail.com

Startují

ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2012 - 2018
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2012 - 2018
ročníky 2010 - 2011

Soutěže

Dorostenci Přespolní běh
Dorostenky Přespolní běh
Atletická přípravka-hoši Přespolní běh
Atletická minipřípravka-hoši Přespolní běh
Atletická přípravka-dívky Přespolní běh
Atletická minipřípravka-dívky Přespolní běh
Juniorky Přespolní běh
Junioři Přespolní běh
Muži Přespolní běh
Ženy Přespolní běh
Žáci Přespolní běh
Ml. žáci Přespolní běh
Ml. žákyně Přespolní běh
Žákyně Přespolní běh

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena ve vestibulu tribuny stadionu od 8.40 hodin.

Startovné

Atleti pořádajícího klubu startovné neplatí, ostatní 50,- Kč.

Přihlášky

Přihlášky: na formuláři https://forms.gle/rqPhAjkD9xKhg7JSA (do 19. 11. 2021 do 18 hod.; prosíme, dbejte na přesné označení svého oddílu či klubu; další informace viz e-mail: ahavyskov@seznam.cz, mob. 702 174 796; 721 715 071, www.ahavyskov.cz

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 8.40 hod. v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tribuně stadionu. V šatnách nenechávejte osobní věci. Nebezpečí krádeže.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli ve vestibulu stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zajišťuje ČČK - Danuše Adamcová.

Časový pořad

sobota, 20.11.2021

Čas Disciplíny
09:40 Přespolní běh EleZ
09:50 Přespolní běh EleH
10:15 Přespolní běh Žkm
10:25 Přespolní běh Žcm
10:50 Přespolní běh Žky Přespolní běh Žci
11:10 Přespolní běh Dky Přespolní běh Jky Přespolní běh Dci Přespolní běh Jři
11:50 Přespolní běh Ž Přespolní běh M
12:45 Přespolní běh EleZm
13:00 Přespolní běh EleHm
13:25 Benjamínky dívky (2014-2015) - 300 m
13:40 Benjamínci hoši (2014-2015) - 300 m
14:05 Zlatíčka dívky (2016 a mladší) - 200 m
14:15 Zlatíčka hoši (2016 a mladší) - 200 m

Další informace

Prezentace každého běžce nejpozději 30 minut před startem příslušné kategorie.