Sprint a překážky indoor

Ar logo JPG

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ATLETIK RUDNÁ

Datum

18.12.2021

Místo

Benešov (Atletický tunel, Hráského 1197, 256 01 Benešov)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu
Mgr. Miroslav Donchev
775659572
atletikarudna@seznam.cz
Ředitel závodu
Mgr. Miroslav Donchev
775659572
atletikarudna@seznam.cz
Hlavní rozhodčí
Jiřina Horniaková
Hlasatel
Jakub Žák
Časomíru zajišťuje
Pavel Průša
Výsledky zpracoval
Pavel Průša

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009

Závodí se dle pravidel atletiky a těchto propozic. Všechny běhy jsou finálové.Prezentace u disciplín provádí vrchník přímo v sektoru vždy 15 min před plánovaným začátkem soutěže. Povoleny jsou hřeby max. 6 mm.

Soutěže

Dorostenky 60 m, 60m p 76,2-8,5
Žáci 60 m, 60m p 83,8
Ml. žáci 60 m, 60m p 76,2-7,7
Ml. žákyně 60 m, 60m p 76,2-7,7
Žákyně 60 m, 60m p 76,2-8,2

Technická ustanovení

Atletický tunel má 90 m dlouhou tartanovou dráhu, 4 dráhy.
Prezentaci závodníků a závodnic bude provádět startér. Maximální počet závodníku a závodnic v kategorie je stanoven na 12 v bězích na 60m a 60m př. Vzhledem k omezenému maximálnímu počtu startujících si pořadatel vyhrazuje právo škrtů z přihlášených závodníků, které budou oznámeny na stránkách https://www.atletikrudna.cz/ dně 17.12.2021 v 12.00 hod. 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v cílovém pavilonu od 10:30 hod.

Startovné

Pro členy klubu Atletik Rudná jsou starty zdarma. Ostatní 150,- Kč/start. Přihlášky jen přes stránky ČAS. 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od  8.12.2021 do 16.12.2021 do 20 hodin. V kategorie ml. žactvo je možně přihlásit  i dětí narození roku 2010.

 

Šatny

Šatny a WC jsou k dispozici. 

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v  10.30 hod.Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu určuje vedoucí závodní kanceláři.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové strance Českého atletického svazu www.atletika.cz a na stránky atletikrudna.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna zdravotníkem závodů.

Časový pořad

sobota, 18.12.2021

Čas Disciplíny
11:10 60m p 83,8 Žci Finále
11:20 60m p 76,2-8,2 Žky Finále
11:30 60m p 76,2-8,5 Dky Finále
11:40 60m p 76,2-7,7 Žkm Finále
11:50 60m p 76,2-7,7 Žcm Finále
12:00 60 m Žci Finále
12:10 60 m Žky Finále
12:20 60 m Dky
12:30 60 m Žkm Finále
12:40 60 m Žcm Finále

Další informace

Opatření přijatá v souvislosti s nařízením vlády k ochraně proti šíření Covid-19 budou průběžně aktualizovaní. U vchodu do atletického tunelu bude zajištěna dezinfekce pro hygienické ošetření rukou. 
Vstup do haly povolen pouze závodníkům a trenérům. 
Pro vstup do haly je potřeba prokázat se dokončeným očkováním, proděláním nemoci COVID 19 do 180 dnů, nebo negativním testem starým maximálně 48h.
Organizátor  vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastnících se osob (jméno, příjmení) a jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo), a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání uvedené aktivity.
Pro rozcvičování využívejte označené prostory.
Časový pořad je orientační a pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.