Jablonecká hala 2022 Mezinárodní atletický mítink - 49. ročník

LIAZJ Logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s.

Datum

22.01.2022

Místo

Jablonec nad Nisou (Atletická hala - stadion Střelnice, U Stadionu 4586/1)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS
Libor Dinga
Technický delegát
Roman Málek
Předseda OV
Dušan Molitoris
Ředitel závodu
Martin Mikula
Hlavní rozhodčí
Božena Šulcová
Technický ředitel
Martin Michalský
Lékař
MUDr. Vladimír Dobeš
Vedoucí ceremoniálu
Ing. Eva Mikulová
Hospodář
Renata Staňová
Výsledky zpracoval
ON LINE SYSTEM

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

V hlavním programu od 17:00:

Muži 60 m, 60 m př., tyč, dálka, koule 7,26kg

Ženy 60 m, 60 m př., dálka

Ve vypsaných disciplínách mužů a žen mohou startovat také junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky.

V předprogramu od 14:00 60 m, 60 m př., trojskok

 

 

Soutěže

Dorostenci 60m p 91,4
Dorostenky 60m p 76,2-8,5
Juniorky 60m p 83,8
Junioři 60m p 99,1
Muži 60 m, 60m p 106,7, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 60m p 83,8, dálka, trojskok

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena v přístavbě atletické haly v sobotu 19. ledna od 12:30 hodin.

Startovné

Startovné činí 150,- Kč za disciplínu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od od pátku 7. ledna do pondělí 17. ledna 2022 do 23:59 hodin.

Zahraniční závodníci a závodnice podávají přihlášky elektronicky do pondělí 13. ledna 2020 do 24:00 na adresu st.renata@post.cz. V přihlášce musí být uvedeno: PŘÍJMENÍ, Jméno, datum narození, jméno oddílu, národnost (stačí zkratka) a sezóní maximum v dané disciplníně.

(Foreign athletes sign in via email sent to st.renata@post.cz. In the email there has to be the following information: LAST NAME, First name, date of birth, club name, nationality (abr.) and the season best.)

Vzhledem k omezenému počtu startujících provede technický delegát výběr účastníků. Ve středu 19. ledna 2022 bude tento výběr zveřejněn na webu ČAS.

Výdej startovních čísel

Obdrží závodníci/závodnice v závodní kanceláři. Každý startující musí mít v průběhu soutěže připevněna obě startovní čísla. U skokanských disciplin může být připevněno pouze jedno číslo.

Rozcvičování

Bude umožněno v prostoru judistické haly v prvním patře s omezením použití obuvi a zákazem použití treter.

Oficiální trénink v pátek 21.ledna 2022 od 19:00 hodin do 21:00 hodin.

Kontrola náčiní

Závodníci startující ve vrhu koulí mohou používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole rozhodčímu v místnosti označené VÁŽENÍ NÁČINÍ.

Šatny

Jsou k dispozici v atletické hale a to pro ženy v 1. poschodí a pro muže ve 2. poschodí. Je možné si v recepci (přízemí haly) proti záloze 50 Kč půjčit zámek na skříňku. Po vrácení zámku bude vrácena záloha.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informačních tabulích u vstupu do haly.

Nasazení závodníků/závodnic do jednotlivých běhů, včetně losování drah, postupové klče a pořadí startujících v soutěžích v poli určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informačních tabulích u vstupu do haly. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Kontrola bude probíhat v místnosti označené DOPINGOVÁ KONTROLA v přízemí atletické haly vpravo od recepce.

Zdravotní služba

Po celou dobu závodů bude přítomna v označené místnosti přístavby atletické haly.

Časový pořad

sobota, 22.1.2022

Čas Disciplíny
13:59 PŘEDPROGRAM
14:00 60m p 76,2-8,5 Dky trojskok Ž
14:10 60m p 83,8 Jky
14:20 60m p 91,4 Dci
14:30 60m p 99,1 Jři
15:10 60 m M
15:20 trojskok M
16:50 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
17:00 60m p 83,8 Ž Rozběh
17:05 tyč M
17:10 dálka Ž
17:20 60m p 106,7 M Rozběh
17:35 60 m Ž Rozběh
17:40 koule 7,26kg M
17:45 60 m M Rozběh
17:55 50 m nejrychlejší prvňák - dívky
18:00 dálka M
18:05 50 m nejrychlejší prvňák - chlapci
18:20 60m p 83,8 Ž Finále
18:35 60m p 106,7 M Finále
18:50 60 m Ž Finále
19:00 60 m M Finále
19:10 SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

Stravování

Je možné v bufetu na balkoně atletické haly.

Parkování

Parkování pro držitele VIP karet bude zajištěno přímo v areálu stadionu. Parkování pro veřejnost a závodníky je možné před stadionem nebo nad atletickou halou u hotelu Sport.

Akreditace, vstupenky

Prodej vstupenek bude probíhat v 1. poschodí atletické haly u vstupu na balkon.

Další informace

Podmínkou účasti na závodech je splnění podmínek vyplývajících z aktuálně platných opatření Ministerstva zdravotnictví a nařízení vlády ČR platných v souvislosti s pandemií Covid 19 ke dni konání. 

 

CENY

Pro první tři závodníky v každé disciplíně v hlavním programu jsou vypsány finanční odměny ve výši:

1. místo - 200 EUR
2. místo - 150 EUR
3. místo - 100 EUR

Výkonnostní limity

Vyplacení odměn v plné výši bude  realizováno jen v případě dosažení limitu A.
Vyplacení polovičních odměnbude realizováno v případě dosažení alespoň limitu B.

  Muži Ženy
  A B            A B
60 m 6.75 6.90 7.45 7.60
60 m překážek 7.82 8.15 8.30 8.60
tyč 5.30 5.00
dálka 7.50 7.20 6.20 5.90
koule 20.00 18.00    

 

Mimořádná odměna

Za překonání rekordu mítinku je vypsána odměna 1 000 EUR.

Rekordy mítinku

Muži        
60 m 6.50 Richard Kilty Velká Britanie 2016
60 m překážek 7.51 Petr Svoboda PSK Olymp Praha 2018
tyč 6.03 Ranaud Lavillenie Francie 2016
dálka 8.08 Ron Beer NDR 1987
koule 21.71 Remigius Machura USK Praha 1985
Ženy        
60 m 7.10 Michelle-Lee-Ahye Trinidad a Tobago 2016
60 m překážek 7.81 Cornelia Oschkenat NDR 1987
dálka 6.97 Eva Murková PF Banská Bystrica 1985