Mistrovství Plzeňského kraje mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek

Pořadatel

Technicky zajišťuje Plzeňský krajský atletický svaz

Datum

16.01.2022

Místo

Praha - Stromovka (Za Císařským mlýnem 170 00, 170 00 Praha 7-Bubeneč)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Josef Pšajdl 728 093 594 psajdl@atlas.cz
Ředitel závodu Petr Konop 728 661 354 scmplzen@centrum.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Erna Linhartová
Technický ředitel Miroslav Neuvirt 724 704 993 mneuvirt@atletika.cz
Hlasatel Josef Kožnar
Lékař studenti SOŠ Zdravotnická Domažlice
Vedoucí ceremonielu Roman Sladký
Časomíru zajišťuje Martin Smetana
Výsledky zpracoval Martin Smetana

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Startují pouze závodníci  Plz.kraje. V případě nízkého počtu přihlášených v disciplině, dobere TD zájemce z jiných krajů!

Dle zaslaných přihlášek provede technický delegát případné omezení počtu startujících v jednotlivých disciplínách. Seznam nevybraných závodníků bude zveřejněn 14. 1. 2022 na www.pkas.cz a www.atletika.cz. 

Počty závodníků v disciplínách:

Technické disciplíny: 20 záv., 60 m: 32 záv., 200 m, 400 m: 30 záv., dlouhé běhy: 24 záv.

Závodníci v běhu na 3000 m budou rozděleni dle výkonnosti do běhu A / B napříč kategoriemi. 

Omezení startů:

Dorost může startovat nejvýše ve dvou individuálních disciplínách. Ostatní, starší kategorie, nejvýše ve třech individuálních disciplínách.

Dorost (2005–2006) může startovat pouze v jednom běhu na 800 m a delším.

Startovní listiny:

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic v soutěžích v poli, určuje TD závodů na základě výkonnosti přihlášených závodníků a závodnic z roku 2021.

Soutěže

Dorostenci 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg
Dorostenky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg
Junioři 60 m př., koule 6kg
Muži 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg

Technická ustanovení

Skok vysoký, základní výšky: 

M: 156 cm, Ž: 141 cm, Dci: 151 cm, Dky: 136 cm, 

Tyč: M: 280 cm, Ž: 220 cm, Dci: 260 cm, Dky: 200 cm

Trojskok, vzdálenost prkna: M: 11 m, Ž: 9 m, Dci: 11 m, Dky: 9 m

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena od 8:00. Oddíly nejpozději do 9:00 odhlásí nepřítomné přihlášené závodníky, dodatečné přihlášky nejsou povoleny! Odhlášky rovněž možné na email: psajdl@atlas.cz do 15. 1. 20 hod. 

Startovné

Startovné: 50 Kč/disciplína, 200 Kč štafeta. Startovné uhradí oddíly na základě vystavené faktury dle počtu uskutečněných startů. Závodníci mimo Plzeňský kraj 200 Kč/disciplína. Případně vybraní závodníci mimo Plzeňský kraj uhradí startovné na místě. 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 14.12.2021 14:00 do 11.1.2022 18:00.

Svolavatelna

Ve všech prostorech (rozcv. hala, tunel, závodní hala) bude vyvěšen "Minutový časový pořad" s přehledem časů k rozcvičování a prezenrace závodníků. 


Nafukovací hala: umožněn vstup závodníkům 70 - 30 minut před disciplínou 

Rozcvičovací atletický tunel: 30 - 15 minut před disciplínou 

Prezentace: atletický tunel: 30 - 15 minut před disciplínou 

Závodníci budou společně odvedeni po prezentaci do hlavní haly 15 minut před disciplínou. 

Časy zahájení a ukončení prezentace jsou dány jednotlivými bloky vstupů. Po skončení disciplíny musí všichni závodníci halu opustit.

Vstup do závodní haly bude možný pouze přes rozcvičovací tunel po provedení prezentace. V každém prostoru (nafukovací rozcvičovací hala, rozcvičovací tunel) bude pořadatel kontrolovat vstup závodníka na základě startovní listiny. 

Vstup trenérů:  Pouze v případě nižšího počtu osob v hale než 100 a to po dohodě s pořadatelem a za dodržení všech Covid opatření. V takovém případě bude trenér vpuštěn na sportoviště 15 min před disciplinou, kterou uvede a po skončení bloku halu neprodleně opustí. Vstup přes rozcvičovací tunel společně se závodníky. 

Šatny

Budou zajištěny v objektu u haly pouze pro převlékání, za odložené věci pořadatel neručí!

Výsledky

Nejlepší tři závodníci obdrží medaili. Podmínkou udělení medaile v disciplíně je nastoupení ke startu alespoň tří závodníků z dvou atletických oddílů Plzeňského kraje.

Časový pořad

neděle, 16.1.2022

Čas Disciplíny
10:00 60 m Dky Běh tyč M tyč Dci koule 4kg Ž
10:20 60 m Ž Běh
10:40 60 m Dci Běh
11:00 60 m M Běh
11:30 60 m př. Dky Běh dálka Dci dálka M koule 3kg Dky
11:40 60 m př. Ž Běh
11:55 60 m př. Dci Běh
12:05 60 m př. Jři Běh
12:15 60 m př. M Běh
13:00 60 m Dky Finále výška M výška Dci koule 5kg Dci
13:15 60 m Ž Finále
13:30 60 m Dci Finále
13:45 60 m M Finále
14:15 800 m Dky Běh dálka Ž koule 6kg Jři koule 7,26kg M
14:30 800 m Ž Běh
14:45 800 m Dci Běh
15:00 800 m M Běh
15:30 400 m Dky Běh tyč Ž tyč Dky dálka Dky
15:40 400 m Ž Běh
15:50 400 m Dci Běh
16:00 400 m M Běh
16:30 200 m Dky Běh výška Ž výška Dky trojskok M trojskok Dci
16:45 200 m Ž Běh
17:00 200 m Dci Běh
17:15 200 m M Běh
17:30 3000 m Ž Běh trojskok Ž trojskok Dky
17:42 3000 m Dky Běh
17:55 3000 m M Běh
18:05 3000 m Dci Běh
18:15 4x200 m Dky Běh 4x200 m Ž Běh
18:25 4x200 m Dci Běh 4x200 m M Běh

Parkování

Parkování možné v areálu PSK Olymp Praha.

Další informace

COVID opatření:

Na základě oznámeného opatření majitele areálu ve Stromovce upozorňujeme všechny účastníky KP (i ty, kteří mají dokončené očkování nebo prodělanou nemoc), že při vstupu do areálu bude nutné předložit negativní PCR test ne starší 72 hodin!

V platnosti zůstávají i nařízení vlády k účasti na akcích a podmínky pro jejich účastníky (viz. odstavec Další informace).


Zjednodušeně - pro vstup na závody potřebujete tyto 2 podmínky:

1) PCR test

2) ukončené očkování nebo prodělaná nemoc

Pozn: Mladším 18 let stačí pouze PCR test bez nutnosti očkování či prodělání nemoci, osoby nad 18 let bez očkování či prodělané nemoci se nemohou závodu zúčasntit.

 

Další informace k závodům:

Do haly budou v každém soutěžním bloku vpuštěni pouze závodníci a závodnice startující v daném soutěžním bloku.

Soutěžící ihned po ukončení své účasti v soutěži opustí halu (např. po rozběhu – před finále).

Do haly nebudou vpuštěni žádní rodiče, příbuzní apod. v hale budou v průběhu závodů pouze pořadatelé, technická četa a rozhodčí! 

Vyhlášení vítězů a předání cen proběhne bezprostředně po skončení soutěže, doběhu finále.

Pořadatel si vyhrazuje upravit časový program a počty soutěžících tak, aby byla dodržena veškerá platná hygienická nařízení = max. 100osob v hale!

V hale ani okolí nebude k dispozici občerstvení.

Sledujte propozice závodů, které se mohou měnit, webovou stránku ČAS a PKAS, kde bude pořadatel informovat o případných úpravách a změnách propozic!

Pořadatel závodu věří, že veškerá přijatá opatření jsou pochopitelná a budou všemi stranami respektována!