Středoškolský atletický pohár SG 2022

Pořadatel

Technicky zajišťuje z pověření ČAS atletický klub AK SSK Vítkovice ve spolupráci se Sportovním gymnáziem Dany a Emila Zátopkových, Ostrava-Zábřeh.

Datum

19.01.2022

Místo

Ostrava (Atletická hala Ostrava, Ruská 3077/135, Ostrava)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí PaedDr. Dana Kopcová
Technický ředitel Lucie Vlková
Řídící soutěže družstev Vladimír Černý
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 2002 - 2007
ročníky 2002 - 2007

Chlapci a dívky denního studia sportovních gymnázií v oboru se sportovní přípravou. 

 

 

Soutěže

Muži 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, břemeno 14kg, chůze 3000m
Ženy 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, břemeno 10kg, chůze 3000m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Boduje 10 nejlepších závodníků v disciplíně, ale pouze 2 nejlepší z jedné školy systémem 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1bod.

Omezení startů - každý závodník může startovat ve dvou individuálních disciplínách a štafetě.

Každá škola může přihlásit maximálně 2  štafety.  

Zvyšování ve skoku vysokém bude stanoveno řídícím pracovníkem na technické poradě.

Závody se konají na základě aktuálních protiepidemických opatření a účastníci jsou povinni doložit splnění podmínek pro účast na hromadné akci. Informace o aktuálních protiepidemických opatřeních a podmínkách účasti na hromadné akci - https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

V běhu na 60m př. a se běží podle kategorií, ve vrhu koulí je váha koule podle kategorie.

Ve skoku dalekém a ve vrhu koulí postupuje do finále 8 nejlepších bez ohledu na kategorii.

Soutěž v hodu břemenem se uskuteční v případě příznivých klimatických podmínek na Městském stadionu

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 9,30 hodin v Atletické hale.

Technická poreada proběhne v 10,00 hod. v prostorách VIP místnosti II.NP Atletické haly. Vedoucí obdrží kopii přihlášky, kterou upraví pouze škrty a odevzdají řídícímu pracovníkovi.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 3.1.2022 do 17.1.2022 do 20,00 hod.

Vzhledem k tomu, že přihlašovaní závodníci jedné školy, mohou být z různých atletických oddílů a klubů, bude přihlašování nastaveno přes registrované účty pro SAP pohár: https://online.atletika.cz/prihlaska/Account/LogOn

Pokud škola účet nemá, vytvoří si nový. Pod tímto účtem škola přihlásí všechny své závodníky. Uvedete vždy příjmení, jméno, rok narození a výkon (disciplínu vyberete z nabídky podle kategorie).   

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo plochu atletické haly, přičemž rozcvičovat se lze v atletickém tunelu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v označeném prostoru atletického tunelu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v hale, cenné věci nenechávejte v šatně, pořadatel za ztrátu neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.
 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v atletickém tunelu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodu.

Časový pořad

středa, 19.1.2022

Čas Disciplíny
11:00 chůze 3000m M chůze 3000m Ž
11:30 60 m př. Ž výška M tyč Ž dálka Ž koule 4kg Ž
11:45 60 m př. M
12:00 60 m Ž
12:20 60 m M
12:40 400 m Ž koule 7,26kg M
12:55 400 m M
13:10 1500 m Ž výška Ž dálka M
13:30 1500 m M tyč M
13:45 800 m Ž břemeno 10kg Ž
14:00 800 m M
14:15 200 m Ž
14:30 200 m M
14:50 3000 m Ž trojskok M trojskok Ž břemeno 14kg M
15:10 3000 m M
15:30 4x200 m Ž
15:45 4x200 m M
16:00 Vyhlášení výsledků

Stravování

V hale bude po celou dobu závodů v provozu bufet v rámci platných hygienických opatření.

Další informace

Ubytování: Pořadatel nezajišťuje.

Odměny a vyhodnocení : První tři družstva v hodnocení Středoškolského poháru obdrží poháry a diplomy.

Časový pořad může být upraven na základě přihlášek.

Informace: Vladimír Lindovský, tel.: 607115185