Zahajovací závody mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek v hale

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub SSK Vítkovice, z.s.

Datum

08.01.2022

Místo

Ostrava (Atletická hala Ostrava, Ruská 3077/135, Ostrava)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Jakub Ševčík jakub.sev@centrum.cz
Ředitel závodu Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí PhDr. Danuše Vandrolová
Technický ředitel Lucie Vlková
Hlasatel Augustin Šulc
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Soutěže

Dorostenci 60 m, 150 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 2000 m, 60 m př. 91,4, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg
Dorostenky 60 m, 150 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 2000 m, 60m p 76,2-8,5, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg
Juniorky 60 m, 150 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 2000 m, 60 m př. 83,8, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg
Junioři 60 m, 150 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 2000 m, 60 m př. 99,1, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg
Muži 60 m, 150 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 2000 m, 60 m př. 106,7, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 150 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 2000 m, 60 m př. 83,8, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techniký delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Do finále v bězích na 60m a 60mpř. postupuje vždy 8 závodníků podle dosažených časů. V případě méně přihlášených závodníků než 8 v jedné kategorii, proběhne finále v čase rozběhu.

Při společném závodu více kategorií v trojskoku a dálce postupuje do finále 8 nejlepších závodníků bez ohledu na kategorie.

Závody se konají na základě aktuálních protiepidemických opatření a účastníci jsou povinni doložit splnění podmínek pro účast na hromadné akci. Informace o aktuálních protiepidemických opatřeních a podmínkách účasti na hromadné akci - https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodů od 8,00hod.

Startovné

Při prezentaci oddílů za každého závodníka 200,-Kč nebo 8,-eura.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od  pondělí 3. ledna 2022do pátku 7.ledna 2020 do 20,00hod.

Při podání přihlášky je nutné vyplňovat v každé disciplíně dosažený výkon.

Cizí státní příslušníci se přihlašují na adresu: jakub.sev@centrum.cz

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu  v atletickém tunelu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole v místnosti vážení a měření náčiní.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v atletické hale a atletickém tunelu a budou označeny. Šatny slouží pouze k převlečení závodníků a pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru za startem na 60m. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

sobota, 8.1.2022

Čas Disciplíny
10:00 2000 m Ž 2000 m Jky 2000 m Dky výška Ž výška Jky výška Dky tyč Dci tyč Jři tyč M dálka Dci koule 3kg Dky
10:10 2000 m M 2000 m Jři 2000 m Dci
10:30 60 m Ž Rozběh 60 m Jky Rozběh 60 m Dky Rozběh
11:00 60 m M Rozběh 60 m Jři Rozběh 60 m Dci Rozběh dálka Jky dálka Ž koule 4kg Ž koule 4kg Jky
11:30 60m p 76,2-8,5 Dky Rozběh
11:40 60 m př. 83,8 Jky Rozběh 60 m př. 83,8 Ž Rozběh
11:50 60 m př. 91,4 Dci Rozběh
12:00 60 m př. 99,1 Jři Rozběh výška M výška Jři výška Dci koule 5kg Dci
12:10 60 m př. 106,7 M Rozběh tyč Ž tyč Jky tyč Dky dálka Dky
12:25 600 m Ž 600 m Jky 600 m Dky
12:45 600 m M 600 m Jři 600 m Dci
13:05 60 m Ž Finále 60 m Jky Finále 60 m Dky Finále koule 6kg Jři
13:15 60 m M Finále 60 m Jři Finále 60 m Dci Finále
13:30 60m p 76,2-8,5 Dky Finále dálka Jři dálka M
13:35 60 m př. 83,8 Jky Finále 60 m př. 83,8 Ž Finále
13:45 60 m př. 91,4 Dci Finále
13:50 60 m př. 99,1 Jři Finále
13:55 60 m př. 106,7 M Finále koule 7,26kg M
14:05 300 m Ž 300 m Jky 300 m Dky
14:25 300 m M 300 m Jři 300 m Dci
14:30 trojskok Ž trojskok Jky trojskok Dky
14:50 1000 m Ž 1000 m Jky 1000 m Dky
15:10 1000 m M 1000 m Jři 1000 m Dci
15:30 150 m Ž 150 m Jky 150 m Dky trojskok M trojskok Jři trojskok Dci
15:50 150 m M 150 m Jři 150 m Dci

Stravování

Stravování není zajištěno.

Další informace

Časový pořad může být upraven podle počtu přihlášených závodníků.

Vstup do haly pro závodníky a trenéry je hlavním vchodem od hotelu Clarion.

Vstup vedlejším vchodem je pouze pro technický personál.