Přebor Moravskoslezského kraje staršího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub SSK Vítkovice, z.s.

Datum

15.01.2022

Místo

Ostrava (Atletická hala Ostrava, Ruská 3077/135, Ostrava)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Jakub Ševčík
Ředitel závodu Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí Mgr. Irena Šádková
Technický ředitel Lucie Vlková
Hlasatel Augustin Šulc
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př. 83,8, výška, tyč, dálka, koule 4kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 76,2-8,2, výška, tyč, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Do finále v bězích na 60m a 60mpř. postupuje vždy 8 závodníků s nejrychlejšími časy z rozběhu

Závody se konají na základě aktuálních protiepidemických opatření a účastníci jsou povinni doložit splnění podmínek pro účast na hromadné akci. Informace o aktuálních protiepidemických opatřeních a podmínkách účasti na hromadné akci - https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

Starty závodníků mimo Moravskoslezský kraj nebudou možné.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodů od 8,45hod.

Startovné

Při prezentaci oddílů za každého závodníka 200.-Kč.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 10.1.2022 do čtvrtku 13.1.2022 do 20,00hod.

Při podávání přihlášek je nutné vyplňovat v každé disciplíně dosažený výkon.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu v atletickém tunelu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v místnosti měření a vážení náčiní.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostorách atletické haly a atletického tunelu a budou označeny.

Šatny slouží pouze k převlečení závodníků a pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru za startem na 60m. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude k dispozici po celou dobu závodů.

Časový pořad

sobota, 15.1.2022

Čas Disciplíny
10:00 60m p 76,2-8,2 Žky Rozběh tyč Žci dálka Žci
10:15 60 m př. 83,8 Žci Rozběh
10:30 60 m Žky Rozběh
10:45 60 m Žci Rozběh koule 4kg Žci
11:00 60m p 76,2-8,2 Žky Finále výška Žci
11:05 60 m př. 83,8 Žci Finále
11:10 60 m Žky Finále
11:15 60 m Žci Finále
11:25 800 m Žky dálka Žky
11:35 800 m Žci koule 3kg Žky
11:45 300 m Žky
12:00 tyč Žky
12:05 300 m Žci výška Žky
12:30 3000 m Žci
12:45 3000 m Žky
13:00 1500 m Žci
13:10 1500 m Žky
13:20 150 m Žky
13:35 150 m Žci
13:50 4 x 200 m mix st. žactvo

Stravování

V hale bude po celou dobu závodů v provozu bufef v rámci platných hygienických opatření.

Další informace

Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravy časového pořadu, dále možnosti přesunu soutěží ve skoku dalekém nebo skoku vysokémdo atletického tunelu na základě provedené konečné prazentace.

Přihlašujte pouze ročníky narození 2007 - 2008.

Vstup do haly pro závodníky a trenéry je hlavním vchodem od hotelu Clarion od 8,45 hod.

Vstup vedlejším vchodem je pouze pro technický personál.

Podle nařízení majitelé haly mají do haly povolen vstup pouze závodníci, trenéři, rozhodčí,pořadatelé a technický personál. Rodiče a doprovod mají vstup do haly a na závody zakázán