Silesian athletics meeting - utkání družstev mládeže

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

21.01.2022

Místo

Ostrava (Atletická hala Ostrava, Ruská 3077/135, Ostrava)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Miroslav Mařádek
Vedoucí projektu Stanislav Šuška
Předseda OV Jana Sobčíková
Ředitel závodu Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí Bc. Marcel Štefek
Technický ředitel Lucie Vlková
Hlasatel Jakub Ševčík
Režie Tomáš Kopecký
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 2000 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2000 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Utkání družstev mládeže ( U23, U20, U18) mezi Moravskoslezský atletický svaz a Slezský atletický svaz.

Soutěže

Dorostenci 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př. 91,4, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg
Dorostenky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 76,2-8,5, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg
Juniorky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př. 83,8, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg
Junioři 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př. 99,1, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg
Muži 20-22 let 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př. 106,7, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg
Ženy 20-22 let 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př. 83,8, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Soutěž je pojata jako utkání 2 družstev MSKAS x ŚZLA.

Každé družstvo reprezentuje neomezený počet atletů a atletek v kategoriích U18, U20, U23. Omezený je počet startujících závodníků družstva v každé disciplíně a v rámci jedné kategorie, a to na 3 závodníky.

Závodníci jsou bodováni v každé disciplíně 7-5-4-3-2-1 body. pořadí družstev se vyhodnocuje na základě součtu všech dosažených bodů získaných všemi závodníky daného družstva.

Každý běh je přímo finálový. Skok daleký, trojskok a vrh koulí - každý závodník má 5 pokusů. Skok vysoký a skok o tyči - standartní soutěž dle pravidel atletiky.

Závody se konají na základě aktuálních protiepidemických opatření a účastníci jsou povinni doložit splnění podmínek pro účast na hromadné akci. Informace o aktuálních protiepidemických opatřeních a podmínkách účasti na hromadné akci - https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 8,30 hodin v Atletické hale.

Přihlášky

Vedoucí družstev obdrží do konce roku 2021 elektronicky přihlašovací tabulku, kde vyplní obsazení disciplín v daných kategoriích.

Přihlášku je nutné odeslat technickému delegátovi nejpozději do středy 19.1.2022 do 20.00 hod. na e-mailovou adresu: mmaradek@atletika.cz

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletické haly, přičemž rozcvičovat se lze v atletickém tunelu v přízemí haly.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v označeném prostoru v atletickém tunelu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v omezeném množství, budou označeny a slouží pouze k převlečení závodníků. Pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.
 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v Atletické hale za startem na 60m.

 Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

pátek, 21.1.2022

Čas Disciplíny
10:00 3000 m Dky 3000 m Jky 3000 m U23Z tyč Dky tyč Jky tyč U23Z dálka U23Z dálka U23M
10:15 3000 m Dci 3000 m Jři 3000 m U23M
10:30 60 m Dky koule 3kg Dky koule 4kg Jky koule 4kg U23Z
10:40 60 m Jky
10:50 60 m U23Z
11:00 60 m Dci
11:10 60 m Jři
11:15 dálka Jky dálka Jři
11:20 60 m U23M
11:40 60m p 76,2-8,5 Dky
11:50 koule 5kg Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg U23M
11:55 60 m př. 83,8 Jky
12:10 60 m př. 83,8 U23Z
12:25 60 m př. 91,4 Dci
12:30 tyč Dci tyč Jři tyč U23M dálka Dky dálka Dci
12:40 60 m př. 99,1 Jři
12:55 60 m př. 106,7 U23M
13:10 1500 m Dky
13:20 1500 m Jky
13:30 1500 m U23Z
13:40 1500 m Dci
13:45 výška Dci výška Jři výška U23M trojskok U23Z trojskok Jky
13:50 1500 m Jři
14:00 1500 m U23M
14:10 400 m Dky
14:20 400 m Jky
14:30 400 m U23Z
14:40 400 m Dci
14:50 400 m Jři
15:00 400 m U23M trojskok U23M trojskok Jři
15:10 800 m Dky
15:20 800 m Jky
15:30 800 m U23Z
15:40 800 m Dci výška Dky výška Jky výška U23Z
15:50 800 m Jři
16:00 800 m U23M
16:10 200 m Dky
16:15 trojskok Dky trojskok Dci
16:20 200 m Jky
16:30 200 m U23Z
16:40 200 m Dci
16:50 200 m Jři
17:00 200 m U23M
17:15 Slavnostní vyhlášení

Stravování

V hale bude po celou dobu závodů v provozu bufef v rámci platných hygienických opatření.