Mistrovství Moravy a Slezska ve vícebojích

Pořadatel

Technicky zajišťuje z pověření moravských KAS Atletický klub SSK Vítkovice, z.s.

Datum

22.01.2022 - 23.01.2022

Místo

Ostrava (Atletická hala Ostrava, Ruská 3077/135, Ostrava)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Lukáš Vojtek
Ředitel závodu Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí Mgr. Rudolf Šimek
Technický ředitel Lucie Vlková
Hlasatel Augustin Šulc
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Ke startu nebudou vybráni mladší žáci a žákyně.

Soutěže

Dorostenci 400 m, sedmiboj h
Dorostenky 400 m, pětiboj h
Juniorky 400 m, pětiboj h
Junioři 400 m, sedmiboj h
Muži 400 m, sedmiboj h
Ženy 400 m, pětiboj h
Žáci 300 m, sedmiboj h
Žákyně 300 m, pětiboj h

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Nasazování do běhů a případné rozdělení startujících do skupin podle výkonnosti, řídí technický delegát.

Závody se konají na základě aktuálních protiepidemických opatření a účastníci jsou povinni doložit splnění podmínek pro účast na hromadné akci. Informace o aktuálních protiepidemických opatřeních a podmínkách účasti na hromadné akci - https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena po oba dny od 8,45hod.

Startovné

Startovné se platí před zahájením závodu.

Závodníci moravských krajů: 200,-Kč ženské kategorie,  400,- mužské kategorie.

Závodníci ostatních krajů:  300,- ženské kategorie,  600,- mužské kategorie.

 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od čtvrtku 13.1.2022 do čtvrtku 20.1.2022 do 20.00hod.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu v atletickém tunelu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole v místnosti měření a vážení náčiní.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostorách atletické haly a atletického tunelu a budou označeny

Šatny slouží pouze k převlečení závodníků a pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli za startem na 60m. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

sobota, 22.1.2022

Čas Disciplíny
00:00
10:00 pětiboj h Žky
11:15 pětiboj h Dky
11:30 pětiboj h Jky pětiboj h Ž
12:00 sedmiboj h Žci
12:15 sedmiboj h Dci
12:45 sedmiboj h Jři
12:55 sedmiboj h M
14:00 300 m Žci
14:20 300 m Žky
14:40 400 m Ž 400 m Jky 400 m Dky
15:00 400 m M 400 m Jři 400 m Dci

Stravování

V hale bude po celou dobu závodů v provozu bufef v rámci platných hygienických opatření.

Další informace

Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy časového pořadu na základě provedení konečné prezentace a dle průběhu jednotlivých soutěží. V případě velkého počtu startujících budou pro skok vysoký a skok daleký připraveny sektory v atletickém tunelu.

Podrobný časový pořad je zveřejněn v Moravské  brožuře Halové soutěže 2022.

Vstup do haly pro závodníky a trenéry je hlavním vchodem od hotelu Clarion od 8,45hod.

Vstup vedlejším vchodem je pouze pro technický personál.

Ubytování pořadatel nezajišťuje.