Mistrovství Moravy a Slezska starších žáků

Pořadatel

Technicky zajišťuje z pověření moravských KAS technicky zajišťuje Atletický klub SSK Vítkovice, z.s.

Datum

05.02.2022

Místo

Ostrava (Atletická hala Ostrava, Ruská 3077/135, Ostrava)

Vedoucí činovníci

Technický delegát
Petr Flanderka
Ředitel závodu
Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí
Mgr. Dana Holubová
Technický ředitel
Lucie Vlková
Hlasatel
Augustin Šulc, Jakub Ševčík
Časomíru zajišťuje
OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval
OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 83,8, výška, tyč, dálka, koule 4kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 76,2-8,2, výška, tyč, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

a) do finále v bězích na 60m a 60m př. postupuje vždy 8 závodníků s nejrychlejšími časy.

V případě méně přihlášených závodníků než 8 v jedné kategorii, proběhne finále v čase rozběhu.

Upozornění: Na plochu atletické haly mají přístup pouze startující závodníci a závodnice. Trenéři mají přístup do vyhrazených prostor u skoku vysokého a vrhu koulí.

Závody se konají na základě aktuálních protiepidemických opatření a účastníci jsou povinni doložit splnění podmínek pro účast na hromadné akci. Informace o aktuálních protiepidemických opatřeních a podmínkách účasti na hromadné akci - https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 8,45 hod.

Prezentace před disciplinou u rozhodčích.

Startovné

Za každého vybraného závodníka 200,- Kč.

Přihlášky

Přihlášky: podávají atletické oddíly a kluby moravskoslezského, olomouckého, zlínského a jihomoravského kraje na webové stránce ČAS (http: // www.atletika.cz ) ,

a to od pátku 28.ledna 2022 do čtvrtku 3.února 2022 do 20.00 hodin.Startují pouze starší žáci a žákyně ročníků 2007-2008.

Seznam závodníků, kteří nebudou z kapacitních důvodů haly vybráni, bude k dispozici na webové stránce ČAS v pátek 4. února 2022.

Při podávání přihlášek je nutné vyplňovat v každé disciplíně dosažený výkon.

Start závodníků jiných krajů ČR a cizích státních příslušníků nebude možný!!!!!!!.

 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v atletickém tunelu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v atletické hale a atletickém tunelu a budou označeny.

Šatny slouží pouze k převlečení závodníků a pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v hale za startem na 60m.

 Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

sobota, 5.2.2022

Čas Disciplíny
10:00 60m p 76,2-8,2 Žky Rozběh výška Žky tyč Žci koule 4kg Žci
10:15 60m p 83,8 Žci Rozběh
10:30 60 m Žky Rozběh
10:55 60 m Žci Rozběh
11:00 dálka Žky
11:20 60m p 76,2-8,2 Žky Finále koule 3kg Žky
11:30 60m p 83,8 Žci Finále
11:40 60 m Žky Finále výška Žci tyč Žky
11:50 60 m Žci Finále
12:00 800 m Žky
12:15 800 m Žci
12:30 300 m Žky
12:50 300 m Žci
13:10 3000 m Žci dálka Žci
13:25 3000 m Žky
13:40 1500 m Žky
13:50 1500 m Žci
14:00 150 m Žky
14:15 150 m Žci
14:30 4 x 200m MIX ( 2žci + 2žky)

Stravování

V hale bude po celou dobu závodů v provozu bufef v rámci platných hygienických opatření.

Další informace

Dopravu zajišťují jednotlivé oddíly samostatně, popř. podle pokynů příslušných KAS.

Vyhlašování: medaile a diplomy budou předávány ve vyhrazeném prostoru na tribuně.

Vstup do haly pro závodníky a trenéry je hlavním vchodem od hotelu Clarion od 8,45hod.

Vstup vedlejším vchodem je pouze pro technický personál.

Podle nařízení majitele haly mají do haly povolen vstup pouze závodníci, trenéři, rozhodčí,pořadatelé a technický personál. Rodiče a doprovod mají vstup do haly a na závody zakázán