Mistrovství ČR veteránů muži a ženy

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub SSK Vítkovice, z.s.

Datum

12.03.2022

Místo

Ostrava (Atletická hala Ostrava - Vítkovice)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Jan Zedník
Předseda OV Helena Fanturová
Ředitel závodu Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí Mgr. Ivana Roztočilová

Startují

ročníky 1932 - 1987
ročníky 1932 - 1987

Muži a ženy od 35 let. Výsledky budou přepočteny dle jednoročních koeficientů WMA. Pro určení koeficientu rozhoduje věk k 19. březnu 2022.

Soutěže

Muži 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., trojskok, chůze 3000m
Ženy 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, trojskok, chůze 3000m

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Závodí se podle pravidel atletiky, pravidel WMA a tohoto rozpisu.

Každý závodník startuje na vlastní odpovědnost. Hala má umělý povrch, dráha 200 m, max. délka hřebů 6 mm. Všechny běhy a chůze se konají jako finále..

Základní výšky ve skoku vysokém – skupina A 138 cm, skupina B 98 cm, zvyšování po 4 cm.Základní výšky ve skoku o tyči určí technický delegát po dohodě se závodníky na místě.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodů od 9,00 hod.

Startovné

Předem přihlášení členové SV 100,- Kč za první disciplínu, 50,- Kč za druhou a třetí. Maximálně 3 disciplíny + štafeta, více nelze.

Přihláška na místě znamená dvojnásobné startovné!

Přihlášky

Do 10. března 2022 do 24 hodin – elektronicky přes webový formulář na adrese mistraky.unas.cz nebo poštou na adresu RNDr. Jan Zedník, Žateckých 1258/15, 140 00 Praha 4.

Uveďte údaje: jméno a příjmení, celé datum narození, kategorii, adresu, email, telefon, oddíl, max. 3 disciplíny a odhadované výkony,

Výškaři a tyčkaři uvedou skupinu.

Prezentace

V závodní kanceláři od 9:00 do 12:00 hodin, později nelze!

Výdej startovních čísel

Budou vydávána 20 minut před startem běhů nad 400 m.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v atletickém tunelu. Vstup do tunelu a na plochu v hale pouze po přezutí.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v atletickém tunelu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v atletické hale. Budou označeny a slouží pouze k převlečení. Pořadatel za případné ztráty neručí. 

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli ve vstupní hale za startem na 60m. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

sobota, 12.3.2022

Čas Disciplíny
10:30 koule Ž+M60+ kladivoM35-65
11:00 výška skupina B chůze 3000m M chůze 3000m Ž
11:40 3 000 m skupina A
12:00 3 000 m skupina B
12:20 3 000 m Ž + M skupina dálka Ž + M60+ koule M 35-55 kladivo Ž+M70+
12:45 Slavnostní zahájení a vyhlášení veterána / veteránky roku 2020
13:00 60 m přek. Ž + M70+ výška skupina A
13:15 disk Ž+M70+ 60 m př. M
13:30 60 m Ž
13:40 tyč skupina B 60 m M
14:00 1. slavnostní vyhlašování
14:10 800 m Ž
14:11 dálka M35–55
14:20 800 m M
14:30 200 m Ž
14:31 tyč skupina A
14:40 200 m M
14:50 břemeno Ž+M70+
15:15 1 500 m Ž + M70
15:16 trojskok M trojskok Ž
15:30 břemeno M35-65
15:40 1500 m M
16:00 400 m Ž
16:10 400 m M
16:25 smíšená štafeta 4x150m
17:30 slavnostní vyhlašování na společenském večírku v restauraci Puls

Stravování

V hale bude po celou dobu závodů v provozu bufet.

Další informace

Dlouhé vrhy:    Uskuteční se v případě příznivého počasí, na 4 pokusy na nedaleké vrhačské ploše. Upřesněno bude 9. března do 12 hodin na stránkách pořádajícího oddílu www.atletikavitkovice.cz

Vyhlašování:    Slavnostní zahájení a vyhlášení veterána/veteránky roku 2020 ve 12,45 hod., vyhlašování výsledků průběžně po skončení disciplíny v hale

                        Dokončení vyhlašování od 17:30 hod. na společenském večírku v restauraci PULS , možnost objednat večeře.

Ubytování:       Hotel Puls, hotel Vista, pension Padre a další v okolí