Středočeský krajský přebor mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek

Pořadatel

Technicky zajišťuje TJ Sokol Kolín-atletika a Atletika Vlašim

Datum

09.01.2022

Místo

Praha - Stromovka

Vedoucí činovníci

Technický delegát Antonín Morávek
Ředitel závodu Antonín Morávek
Hlavní rozhodčí Jaromír Prokeš
Technický ředitel Martin Svoboda
Lékař Mudr. Navrátil
Hospodář Klára Tučková

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Startují pouze závodníci  STČ kraje. V případě nízkého počtu přihlášených v disciplině, dobere TD zájemce z jiných krajů!

Dle zaslaných přihlášek provede technický delegát případné omezení počtu startujících v jednotlivých disciplínách. Seznam nevybraných závodníků bude zveřejněn 7. 1. 2022 na  www.atletika.cz. 

Orientační počty závodníků v disciplínách:

Technické disciplíny: 20 záv., 60 m: 24 záv., 200 m, 400 m: 24 záv., dlouhé běhy: 20 záv.

Omezení startů:

Dorost (2005–2006) může startovat pouze v jednom běhu na 800 m a delším.

Startovní listiny:

Nasazení závodníků resp. závodnic do jednotlivých běhů a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků resp. závodnic v soutěžích v poli určuje TD závodů na základě výkonnosti přihlášených závodníků a závodnic z roku 2021.

Přihlášky běhy na 1500 a 3000 m:

Přihlášky provádějte od kategorií dorostu a juniorů vše do společnýě vypsaných kategorií mužů resp. žen! Případné vyhlášení medailí proběhne v rámci věkových kategorií.


 

ZMĚNA COVID OPATŘENÍ !

Na základě oznámeného opatření majitele areálu ve Stromovce ze dne 3.1.2022 upozorňujeme všechny účastníky KP (i ty, kteří mají dokončené očkování nebo prodělanou nemoc), že při vstupu do areálu bude nutné předložit negativní PCR test ne starší 72 hodin!

V platnosti zůstávají i nařízení vlády k účasti na akcích a podmínky pro jejich účastníky (viz. odstavec Další informace).


Zjednodušeně- pro vstup na závody potřebujete tyto 2 podmínky:

1) PCR test

2) ukončené očkování nebo prodělaná nemoc

Pozn: Mladším 18 let stačí pouze PCR test bez nutnosti očkování či prodělání nemoci, osoby nad 18 let bez očkování či prodělané nemoci se nemohou závodu zúčasntit.


 

 

Soutěže

Dorostenci 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg
Dorostenky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg
Juniorky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg
Junioři 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg
Muži 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg

Technická ustanovení

Skok vysoký, základní výšky: 

M: 156 cm, Ž: 141 cm, Dci: 151 cm, Dky: 136 cm, 

Tyč: M: 280 cm, Ž: 220 cm, Dci: 260 cm, Dky: 200 cm

Trojskok, vzdálenost prkna: M, Jři, Dci: 11 m; Ž, Jky, Dky: 9 m

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

  • Bude otevřena od 8:30 ve spojovacím atletickém tunelu společně s prezentací a platbou startovného.
  • Oddíly nejpozději do 9:00 odhlásí nepřítomné přihlášené závodníky, dodatečné přihlášky nejsou povoleny! Odhlášky rovněž možné na email: antonio.moravek@seznam.cz.cz do 8.1.2022 do  20 hod. 
  • Přihlášky štafet proveďte přes elektronické přihlášky!!

Startovné

  • Závodníci mimo Středočeský kraj 200 Kč/disciplína. Případně vybraní závodníci mimo Středočeský kraj uhradí startovné na místě. 
  • Při nenastoupených startech (DNS) zaplatí oddíly 200,- Kč za každý takový start. Na oddíly bude zaslána faktura od SKAS.
  • Startovné se vybírá u prezentace v atletickém tunelu a to nejpozději 60 minut před plánovaným startem disciplíny.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do středy 5.1.2022 20:00.

Svolavatelna

Nafukovací hala: umožněn vstup závodníkům 60 - 30 minut před disciplínou 

Rozcvičovací atletický tunel: 30 - 15 minut před disciplínou 

Prezentace: atletický tunel: 30 - 15 minut před disciplínou 

Závodníci budou společně odvedeni po prezentaci do hlavní haly:

  • BĚHY 15 minut před disciplínou

  • TECHNIKY 30 minut před disciplínou.

Časy zahájení a ukončení prezentace jsou dány jednotlivými bloky vstupů. Po skončení disciplíny musí všichni závodníci halu opustit.

Vstup do závodní haly bude možný pouze přes rozcvičovací tunel po provedení prezentace. V každém prostoru (nafukovací rozcvičovací hala, rozcvičovací tunel) bude pořadatel kontrolovat vstup závodníka na základě startovní listiny. 

Vstup trenérů:  Pouze v případě nižšího počtu osob v hale než 100 a to po dohodě s pořadatelem a za dodržení všech Covid opatření. V takovém případě bude trenér vpuštěn na sportoviště 15 min před disciplinou, kterou uvede, a po skončení bloku halu neprodleně opustí. Vstup přes rozcvičovací tunel společně se závodníky. 

Šatny

Budou zajištěny v objektu u haly pouze pro převlékání, za odložené věci pořadatel neručí!

Výsledky

Nejlepší tři závodníci obdrží medaili. Podmínkou udělení medaile v disciplíně je nastoupení ke startu alespoň tří závodníků z dvou atletických oddílů Středočeského kraje.

Časový pořad

neděle, 9.1.2022

Čas Disciplíny
10:00 60 m př. Dky Běh dálka Dci koule 4kg Ž koule 4kg Jky
10:10 60 m př. Jky Běh
10:20 60 m př. Ž Běh
10:30 60 m př. Dci Běh tyč M tyč Dci tyč Jři
10:40 60 m př. Jři Běh
10:50 60 m př. M Běh
11:30 60 m Dky Rozběh dálka M dálka Jři koule 3kg Dky
11:45 60 m Jky Rozběh
12:00 60 m Ž Rozběh
12:15 60 m Dci Rozběh
12:30 60 m Jři Rozběh
12:45 60 m M Rozběh
13:00 60 m Dky Finále A tyč Ž tyč Dky tyč Jky koule 5kg Dci
13:02 60 m Dky Finále OPEN
13:05 60 m Jky Finále A
13:07 60 m Jky Finále OPEN
13:10 60 m Ž Finále
13:20 60 m Dci Finále A
13:22 60 m Dci Finále OPEN
13:25 60 m Jři Finále A
13:27 60 m Jři Finále OPEN
13:30 60 m M Finále
14:00 800 m Dky Běh 800 m Ž Běh 800 m Jky Běh dálka Ž dálka Jky
14:15 800 m Dci Běh 800 m M Běh 800 m Jři Běh koule 7,26kg M
14:45 200 m Dky Běh
14:55 200 m Jky Běh
15:05 200 m Ž Běh
15:15 200 m Dci Běh výška M výška Dci výška Jři dálka Dky
15:25 200 m Jři Běh
15:30 koule 6kg Jři
15:35 200 m M Běh
15:55 400 m Dky Běh
16:05 400 m Jky Běh
16:10 400 m Ž Běh
16:15 400 m Dci Běh
16:25 400 m Jři Běh
16:30 výška Ž výška Dky výška Jky trojskok M trojskok Dci trojskok Jři
16:35 400 m M Běh
17:00 3000 m Ž Běh JD
17:10 3000 m M Běh JD
17:30 1500 m Ž Běh JD trojskok Ž trojskok Dky trojskok Jky
17:45 1500 m M Běh JD
18:00 4x200 m Ž Běh
18:15 4x200 m M Běh

Další informace

Podmínkou účasti na závodech je splnění následujících podmínek mimořádných a ochranných opatření: 

Účastník musí splňovat jednu z uvedených možností: 

a) dokončené očkování

b) prodělání nemoci do 180 dní

c) osoby do 18 let, dále osoby se započatým očkováním, případně dokončeným očkováním, od jehož ukončení neuplynula zákonná lhůta, doloží negativní výsledek PCR testu, přičemž platnost PCR testu je 72 hodin od odebrání biologického vzorku

Osoba nevykazuje klinické příznaky onemocnění Covid – 19


Další informace k závodům:

Do haly budou v každém soutěžním bloku vpuštěni pouze závodníci a závodnice startující v daném soutěžním bloku.

Soutěžící ihned po ukončení své účasti v soutěži opustí halu (např. po rozběhu – před finále).

Do haly nebudou vpuštěni žádní rodiče, příbuzní apod. V hale budou v průběhu závodů pouze pořadatelé, technická četa a rozhodčí! 

Vyhlášení vítězů a předání cen proběhne bezprostředně po skončení soutěže, doběhu finále.

Pořadatel si vyhrazuje upravit časový program a počty soutěžících tak, aby byla dodržena veškerá platná hygienická nařízení = max. 100 osob v hale!

V hale ani okolí nebude k dispozici občerstvení.

Sledujte propozice závodů, které se mohou měnit, webovou stránku ČAS, kde bude pořadatel informovat o případných úpravách a změnách propozic!

ÚČASTNÍCI JSOU POVINNI DODRŽOVAT HYGIENICKÁ PRAVIDLA  (COVID) PLATNÁ V DANÉ DOBĚ.

Pořadatel závodu věří, že veškerá přijatá opatření jsou pochopitelná a budou všemi stranami respektována!