Mistrovství Karlovarského kraje mladšího a staršího žactva /uzavřené/, dále dorostu, juniorů a dospělých

Pořadatel

Technicky zajišťuje Karlovarský krajský atletický svaz

Datum

22.01.2022

Místo

Praha - Stromovka (Za Císařským mlýnem)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Přibáň Jacek 777 740 235 ck.brigateam@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Adriana Dvořáková
Technický ředitel Miloslav Zítka
Lékař Evelina Neckářová
Vedoucí ceremonielu Eva Zekuciová
Hospodář Karel Matička
Časomíru zajišťuje Pavel Průša
Výsledky zpracoval Martin Smetana

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010

Kategorie žactva je pouze pro atlety Karlovarského kraje !!!

Ročníkům 2011 a ml. není start povolen.

Všichni závodníci musí být registrováni v ČAS a přihlášeni předem.

V dalších kategoriích startují atleti Karlovarského kraje a atleti pozvaných klubů!!!

Soutěže

Dorostenci 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 60 m př., 4x200 m, výška, dálka, koule 5kg
Dorostenky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 60 m př., 4x200 m, výška, dálka, koule 3kg
Juniorky koule 4kg
Junioři 60 m př., koule 6kg
Muži 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x200 m, výška, dálka, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x200 m, výška, dálka, koule 4kg
Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 2kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Omezení startů:

Atleti můžou startovat ve 3 disciplínách (včetně štafety)

Počty atletů v disciplínách

Technické disciplíny 20

60m 32, 150m + 200m + 300m + 400m = 30, dlouhé běhy 20 atletů

 

Soutěže

žactvo                    60m, 150m, 300m (pouze starší), 800m, 60m př., výška, dálka, koule

dorost                    60m, 200m, 400m, 800m, 60m př, výška, dálka, koule, 4x200m

dospělí + jun.        60m, 200m, 400m, 800m 1500m, 60m př., výška, dálka, koule, 4x200m

 

Technické ustanovení – skok vysoký základní výšky

M – 156 cm, Ž – 141 cm   Dci 151 cm, Dky + Stžky + Mlžci - 136 cm, Stžci – 146cm  Mlžky 126cm

 

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřená od 8.30 hodin v místě vstupu do haly - ve spojovací chodbě. Hlavní vchod bude uzavřen.

 Kluby odhlásí nepřítomné přihlášené atlety, dodatečné přihlášky nejsou povoleny! Odhlášky je možné rovněž do 21.1.2022.do 20 hod. na mail ředitele závodu, který je uveden v záhlaví propozic.

Startovné

Kluby Karlovarského kraje startovné neplatí. Atleti mimo Karlovarský kraj 200Kč za disciplínu. Částka se hradí na místě v hotovosti při prezentaci a vstupu do haly.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 18.1.2022 do 20:00 hodin. 

Seznam nevybraných atletů bude zveřejněn 19.1.2022 www.atletika.cz

Přihlášky štafet se podávají na předepsaných kartičkách až na místě, čas ukončení přihlášek bude vyhlášen moderátorem.

Rozcvičování

Svolavatelna

Nafukovací rozcvičovací hala – umožněn vstup atletům 30 – 60 minut před disciplínou. 

Rozcvičovací atletický tunel: 15 – 30 minut před disciplínou – ZÁROVEŇ PREZENTACE

Vstup do vzáodní haly bude možný pouze přes rozcvičovací tunel po provedení prezentace. V každém prostoru /nafukovací rozcvičovací hala, rozcvičovací tunel) bude pořadatel kontrolovat vstup závodníka na základě startovní listiny. 

Atleti budou společně odvedeni po prezentaci do hlavní haly 15 - 30 minut před disciplínou / ve svolávacím bloku, časy uvedeny v propozicích.

Časy zahájení a ukončení jsou dány jednotlivými bloky vstupů, Po skončení disciplíny musí všichni atleti opustit halu.

 

Vstup trenérů: 

Pouze v případě nižšího počtu osob v hale než 100, a to po dohodě s pořadatelem a za dodržení všech COVID opatření /respirátor FFP2/. V takovém přípradě bude trenér  vpuštěn na sportoviště 15 minut přes disciplínou, kterou uvede a po skončení bloku halu neprodleně opustí. Vstup přes rozcvičovací tunel společně se závodníky.

Šatny

Šatny jsou k dispozici. Za ztrátu cenných věcí pořadatel neručí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli.

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Odměny: 

Tři nejlepší atleti obdrží medaili – v disciplíně ale musí startovat tři atleti ze dvou klubů Karlovarského kraje.

Časový pořad

sobota, 22.1.2022

Čas Disciplíny
09:45 Vpuštění atletů 1.
10:00 60 m př. Žcm Běh dálka Žci Finále dálka Žcm Finále koule 2kg Žkm Finále koule 3kg Žky Finále
10:10 60 m př. Žkm Běh
10:15 60 m př. Žky Běh
10:20 60 m př. Žci Běh
10:40 Vpuštění atletů 2.
10:50 60 m Žcm Běh
11:00 60 m Žky 60 m Žkm Běh koule 3kg Žcm koule 4kg Žci
11:10 60 m Žci Běh dálka Žkm dálka Žky
11:15 Vpuštění atletů 3.
11:20 800 m Žcm Běh
11:30 800 m Žkm Běh výška Žci výška Žky
11:40 800 m Žci Běh
11:50 800 m Žky Běh
12:00 Vpuštění atletů 4.
12:15 300 m Žci Běh výška Žcm výška Žkm
12:25 300 m Žky Běh koule 5kg Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg M
12:35 Vpuštění atletů 5.
12:45 150 m Žcm Běh
12:55 150 m Žkm Běh
13:05 150 m Žci Běh
13:10 150 m Žky Běh
13:20 Vpuštění atletů 6.
13:30 výška Ž Finále výška Dky Finále dálka M Finále dálka Dci Finále koule 3kg Dky Finále koule 4kg Ž Finále koule 4kg Jky Finále
13:45 Vpuštění atletů 7.
13:55 1500 m M Běh
14:05 1500 m Ž Běh
14:15 400 m M Běh
14:20 400 m Dci Běh
14:30 400 m Ž Běh
14:35 400 m Dky Běh
14:45 Vpuštění atletů 8.
14:55 60 m př. Ž Běh
15:00 60 m př. Dky Běh dálka Ž Finále dálka Dky
15:10 60 m př. Jři Běh
15:15 60 m př. M Běh
15:20 60 m př. Dci Běh
15:30 Vpuštění atletů 9.
15:40 60 m Ž Běh
15:50 60 m Dky Běh
16:00 60 m Dci Běh
16:05 60 m M Běh
16:15 Vpuštění atletů 10.
16:30 200 m Ž Běh
16:40 200 m Dky Běh výška M výška Dci
16:50 200 m Dci Běh
17:00 200 m M Běh
17:20 Vpuštění atletů 11.
17:30 800 m Ž Běh
17:35 800 m Dky Běh
17:40 800 m M Běh
17:50 800 m Dci Běh
18:10 Vpuštění atletů 12.
18:30 4x200 m Ž Běh 4x200 m Dky Běh
18:45 4x200 m M Běh 4x200 m Dci Běh

Další informace

Do haly je nutné mít čisté přezůvky. 

Rodiče a veřejnost  do haly ani do rozcvičovací části NEMAJÍ VSTUP POVOLEN. 

 

COVID opatření:

Na základě oznámeného opatření majitele areálu ve Stromovce upozorňujeme všechny účastníky  (i ty, kteří mají dokončené očkování nebo prodělanou nemoc), že při vstupu do areálu bude nutné předložit negativní PCR test ne starší 72 hodin!


!!!!  Zjednodušeně - pro vstup na závody potřebujete tyto 2 podmínky /platí pro závodníky, trenéry/ :

1) PCR test - předloží všichni v tištěné podobě !

2) ukončené očkování nebo prodělaná nemoc

Pozn: Mladším 18 let stačí stačí pouze PCR test bez nutnosti očkování či prodělání nemoci, osoby nad 18 let bez očkování či prodělané nemoci se nemohou závodu zúčasntit.

Po zkontrolování těchto formalit dostanou závodníci i trenéři pásku na ruku. 

 

Další informace k závodům:

Do haly budou v každém soutěžním bloku vpuštěni pouze závodníci a závodnice startující v daném soutěžním bloku.

Soutěžící ihned po ukončení své účasti v soutěži opustí halu (např. po rozběhu – před finále).

Do haly nebudou vpuštěni žádní rodiče, příbuzní apod. v hale budou v průběhu závodů pouze pořadatelé, technická četa a rozhodčí!

Vyhlášení vítězů a předání cen proběhne bezprostředně po skončení soutěže, doběhu finále.

Pořadatel si vyhrazuje upravit časový program a počty soutěžících tak, aby byla dodržena veškerá platná hygienická nařízení = max. 100osob v hale!

V hale ani okolí nebude k dispozici občerstvení.

Sledujte propozice závodů, které se mohou měnit, webovou stránku ČAS a KKAS, kde bude pořadatel informovat o případných úpravách a změnách propozic!

Pořadatel závodu věří, že veškerá přijatá opatření jsou pochopitelná a budou všemi stranami respektována!

 

Horizontální logotyp (3000x750)