Středočeský krajský přebor staršího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub A. C. TEPO Kladno

Datum

08.01.2022

Místo

Praha - Strahov

Vedoucí činovníci

Technický delegát Jiří Klesnil
Ředitel závodu Jiří Klesnil 603815534 jiri.klesnil@volny.cz
Hlavní rozhodčí Jaromír Prokeš
Technický ředitel Michal Pufr
Vedoucí ceremonielu Hana Větrovcová
Hospodář Jitka Knotková
Časomíru zajišťuje TJ Sokol Kolín - atletika
Výsledky zpracoval Antonín Morávek

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008

Startují pouze závodníci a závodnice Středočeského atletického svazu. V případě nízkého počtu mohou startovat závodníci a závodnice z jiných krajů.

 

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena od 8:45 v hale.

Startovné

Startovné pro účastníky mimo Středočeský kraj je 200,-Kč/disciplína. Startovné bude uhrazeno v hotovosti v závodní kanceláři, minimálně 30 minut před startem disciplíny.

Přihlášky

Podávají kluby a oddíly (včetně štafet) na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 23.12.2021 do 4.1.2022 20:00 hodin.

6.1.2022 bude na stránkách ČAS zveřejněn seznam vybraných účastníků.

Každý klub či oddíl může přihlásit pouze jednu štafetu 4x200m.

Za každý přihlášený a nenastoupený start uhradí vysílající složka (klub/oddíl) 200,-Kč na účet SKAS do 16.1.2022.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla obdrží v závodní pouze účastníci běhů na 800m a 1500m.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo halu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: Hlavní rozhodčí, ředitel závodů a technický ředitel.

Časový pořad

sobota, 8.1.2022

Čas Disciplíny
09:45 60 m Žci Rozběh tyč Žci tyč Žky koule 4kg Žci
10:30 60 m Žky Rozběh
11:30 60 m př. Žci Finále výška Žky
11:50 60 m př. Žky Finále koule 3kg Žky
12:20 60 m Žci Finále
12:30 60 m Žky Finále
13:10 800 m Žci Finále výška Žci
13:30 800 m Žky Finále
13:50 300 m Žci Finále dálka Žky
14:20 300 m Žky Finále
14:50 1500 m Žci Finále
15:20 1500 m Žky Finále dálka Žci
15:50 150 m Žci Finále
16:20 150 m Žky Finále
16:50 4x200 m Žci Finále
17:10 4x200 m Žky Finále

Další informace

Podmínkou účasti na závodech je splnění následujících podmínek mimořádných a ochranných opatření: 

Účastník musí splňovat jednu z uvedených možností: 

a) dokončené očkování

b) prodělání nemoci do 180 dní

c) u neočkovaných osob, dále u osob se započatým očkováním, případně dokončeným očkováním, od jehož ukončení neuplynula zákonná lhůta, doloží negativní výsledek PCR testu, přičemž platnost PCR testu je 72 hodin od odebrání biologického vzorku

Osoba nevykazuje klinické příznaky onemocnění Covid – 19

 

Další informace k závodům:

Do haly budou vpuštěni pouze závodníci a závodnice startující v dané disciplíně. Časy vstupů do haly pro jednotlivé disciplíny budou uvedeny 6.1.2022 na stránkách ČAS.

Soutěžící ihned po ukončení své účasti v soutěži opustí halu (např. po rozběhu – před finále).

Do haly budou vpuštěni pouze závodníci, závodnice, pořadatelé, technická četa a rozhodčí! 

Vyhlášení vítězů a předání cen proběhne bezprostředně po skončení soutěže, doběhu finále. První tři obdrží medaile. Diplomy obdrží kluby a oddíly hromadně za všechny medailisty.

Pořadatel si vyhrazuje upravit časový program a počty soutěžících tak, aby byla dodržena veškerá platná hygienická nařízení = max. 100osob v hale!

V hale ani okolí nebude k dispozici občerstvení.

Sledujte propozice závodů, které se mohou měnit, webovou stránku ČAS, kde bude pořadatel informovat o případných úpravách a změnách propozic!

Prosíme respektujte nařízená opatření!!!