VZHŮRU BRNO - Memoriál Josefa Sečkáře Indoor

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK Olymp Brno, spolek

Datum

26.02.2022

Místo

Brno (Brno, Botanická 70)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Tomáš Klíma
Ředitel závodu Tomáš Vojtek 725 885 750 tomvojtek@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Tomáš Vojtek
Technický ředitel Lukáš Klíma
Lékař CCK
Režie Studio4event
Hospodář Eliška Kutrová
Časomíru zajišťuje VSK Univerzita Brno 606 333 997

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Dorostenci dálka
Dorostenky dálka
Muži výška
Ženy výška
Žáci 50 m, 50 m př., dálka
Ml. žáci 50 m, 50 m př., dálka
Ml. žákyně 50 m, 50 m př., dálka
Žákyně 50 m, 50 m př., dálka

Technická ustanovení

Upozornění : Soutěže ve skoku dalekém probíhá na zkráceném rozběžišti dlouhém 32m!!!

Vstup do haly je bočním vchodem Sportovního gymnázia - z ulice Ptašinského: https://mapy.cz/s/fupotuhaka

Základní výšky: skok vysoký ženy 150 cm, skok vysoký muži 180 cm.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Startovné se při vzpomínce na pana Sečkáře žádné neplatí.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 01.2.2022 17:00 do 24.2.2022 17:00

Výsledky

PRIZE MONEY: výška ženy, výška muži - 3000 Kč - 2000 Kč -1000 Kč

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: Tomáš Vojtek, Lukáš Klíma a Jindřich Šálek.

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. 

Časový pořad

sobota, 26.2.2022

Čas Disciplíny
09:30 50 m př. Žcm dálka Žky dálka Dky
09:45 50 m př. Žci
10:10 50 m Žcm
10:30 dálka Žkm 1
10:40 50 m Žci
11:10 50 m př. Žkm
11:30 50 m př. Žky dálka Žkm 2
11:50 50 m Žkm
12:40 50 m Žky
12:45 dálka Žcm dálka Žci dálka Dci
17:00 Slavnostní zahájení
17:15 výška Ž
19:00 výška M

Akreditace, vstupenky

Vstup zdarma.

Další informace

VZHŮRU BRNO!!!

plakat2a_propepu_bezhejtmana