Přebor Prahy v halových vícebojích

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Univerzitní sportovní klub Praha

Datum

15.01.2022 - 16.01.2022

Místo

Praha - Strahov (přetlaková hala Strahov, Vaníčkova ulice)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Jan Ruda +420602245359 j.ruda@volny.cz
Ředitel závodu Jan Sutnar
Hlavní rozhodčí JUDr. Zdeněk Simon
Hlasatel Jan Ruda
Časomíru zajišťuje Jiří Ronovský
Výsledky zpracoval Lukáš Slavík

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2000 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2000 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Seznam startujících, vybraných závodníků a závodnic bude oznámen na webových stránkách ČAS v pátek 14.1.2022.

Soutěže

Dorostenci 60 m, 1000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, koule 5kg, sedmiboj h
Dorostenky 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 3kg, pětiboj h
Juniorky 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 4kg, pětiboj h
Junioři 60 m, 1000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, koule 6kg, sedmiboj h
Muži 60 m, 1000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, koule 7,26kg, sedmiboj h
Ženy 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 4kg, pětiboj h
Žáci 60 m, 1000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, koule 4kg, sedmiboj h
Žákyně 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 3kg, pětiboj h

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle výkonnosti přihlášených závodníků s přihlédnutím k časovému programu závodů.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Časový program může být upraven na základě počtu přihlášených a vybraných závodníků a závodnic.

Upravený časový program bude zveřejněn na webových stránkách ČAS v pátek 14.1.2022 a může docházet k úpravám v průběhu závodů!

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Startovné činí pro členy pražských atletických oddílů 300,-Kč za sedmiboj resp. 200,-Kč za pětiboj. U mimopražských závodníků je částka dvojnásobná.

Startovné bude uhrazeno jednotlivými oddíly na základě pořadatelem zaslané faktury.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 5.1.2022 do 13.1.2022 do 22:00.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla obdrží startující před závěrečným během na 800 m resp. 1000 m v prostoru startu a cíle.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo hlavní plochu haly a 20min před vlastní soutěží v sektoru technických disciplín, vyjma skoku o tyči, kde je časový prostor 50min na rozcvičení.

Šatny

Šatny jsou k dispozici a slouží k převlečení a osobní hygieně. Za odložené věci pořadatel neručí!

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na webových stránkách ČAS.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů,a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na webových stránkách ČAS.Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

sobota, 15.1.2022

Čas Disciplíny
12:00 vstup závodníků a trenérů do haly
13:00 60 m Žci sedmiboj h Žci
13:15 60 m Dci sedmiboj h Dci
13:30 60 m Jři 60 m M sedmiboj h Jři sedmiboj h M
13:40 dálka Žci
14:40 dálka Dci
15:00 koule 4kg Žci
15:40 dálka M dálka Jři
15:50 koule 5kg Dci
16:45 výška Žci výška Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg M
17:45 výška Jři výška M

neděle, 16.1.2022

Čas Disciplíny
08:30 vstup závodníků a trenérů do haly
09:30 60 m př. Žky pětiboj h Žky
09:45 60 m př. Dky pětiboj h Dky
10:00 60 m př. Žci
10:15 60 m př. Jky 60 m př. Ž pětiboj h Jky pětiboj h Ž
10:30 60 m př. Dci výška Žky výška Dky
10:45 60 m př. Jři
11:00 60 m př. M
11:45 výška Ž výška Jky
12:00 tyč M tyč Jři tyč Dci tyč Žci
12:15 koule 3kg Žky koule 3kg Dky
13:30 dálka Žky koule 4kg Jky koule 4kg Ž
14:00 1000 m Žci
14:15 1000 m Dci
14:40 dálka Dky
14:45 1000 m Jři 1000 m M
15:00 800 m Žky
15:40 dálka Jky dálka Ž
15:45 800 m Dky
16:45 800 m Jky 800 m Ž

Stravování

Občerstvení nebude v prostoru haly zajištěno.

Další informace

Počty a účast startujících závodníků i účast trenérů na PP se budou řídit aktuálními platnými nařízeními vlády ČR v souvislosti s pandemií Covid 19.