Veřejné závody USK Praha II.

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Univerzitní sportovní klub Praha

Datum

21.01.2022

Místo

Praha - Strahov (přetlaková hala Strahov, Vaníčkova ulice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jan Ruda
Hlavní rozhodčí JUDr. Zdeněk Simon
Časomíru zajišťuje Jiří Ronovský
Výsledky zpracoval Vojtěch Ruda

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2000 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2000 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Soutěže

Muži 150 m, 200 m, 300 m, 400 m, 500 m, 1000 m
Ženy 150 m, 200 m, 300 m, 400 m, 500 m, 1000 m

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Pořadatel závodu upozorňuje, že se veškeré propozice závodu, včetně časového programu se mohou změnit na základě přihlášeného počtu startujících a aktuálních nařízení vlády ČR, přijatých v souvistosti
s pandemií COVID 19. Trenérům bude vstup umožněn v omezeném množství za podmínek daných nařízením vlády ČR.

O všech opatřeních či změnách přijatých pořadatelem závodu budou účastníci informováni na webu ČAS ve čtvrtek 20.1.2022.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Startovné činí 100,-Kč/start. Startovné bude fakturováno jednotlivým atletickým oddílům.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 15.1.2022 do 19.1.2022 do 21:00.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla obdrží startující v bězích na 1000m a 500m v prostoru startu a cíle.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze na rovince přetlakové haly, přičemž rozcvičovat se lze na stadionu Přátelství, Evžena Rošického a jeho tunelu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici a slouží pouze k převlečení. Za odložené věci pořadatel neručí!

Startovní listiny

Startovní listiny budou zveřejněny na webu ČAS.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu určuje ředitel závodů.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně zveřejňovány na webu ČAS.

Časový pořad

pátek, 21.1.2022

Čas Disciplíny
15:00 I. vstup do haly 1000 m, 500 m
15:30 1000 m Ž
15:40 1000 m M
15:55 500 m Ž
16:10 500 m M
16:30 II. vstup do haly 400m, 300m
17:00 400 m Ž
17:15 400 m M
17:30 300 m Ž
17:45 300 m M
18:00 III. vstup do haly 200m, 150m III. vstup do haly 200m, 150m
18:30 200 m Ž
18:45 150 m Ž
19:45 200 m M
20:00 150 m M