Veřejné závody USK Praha žactva I.

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Univerzitní sportovní klub Praha

Datum

04.02.2022

Místo

Praha - Strahov (přetlaková hala Strahov, Vaníčkova ulice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ruda Jan
Hlavní rozhodčí JUDr. Zdeněk Simon
Časomíru zajišťuje Ronovský Jiří
Výsledky zpracoval Ruda Vojtěch

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Žáci 150 m, 300 m, 800 m, dálka, koule 4kg
Žákyně 150 m, 300 m, 800 m, dálka, koule 3kg

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Startovné činí 150,-Kč/start a bude hrazeno oddíly na základě zaslané faktury.

Přihlášky

Přihlášky podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 18.1.2022 do 2. 2.2022 do 22:00.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla obdrží startující u běhu na 800 m v prostoru startu a cíle.

Rozcvičování

Rozcvičování před vstupem do haly je možné na stadionu Přátelství nebo Evžena Rošického a v jeho tunelu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici a jsou určené k převlečení a osobní hygieně. Za odložené věci pořadatel NERUČÍ!!!

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na webových stránkách ČAS.

 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na webových stránkkách Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

pátek, 4.2.2022

Čas Disciplíny
13:25 vložený závod USK Praha na 150m ml. žactva
13:30 vstup do haly I. - 800 m, dálka žky sk. I., koule žci
14:00 800 m Žky dálka Žky koule 4kg Žci
14:10 800 m Žci
14:15 vstup do haly II. - 300 m, dálka žky sk. II., koule žky sk. I.
14:45 300 m Žky
15:00 koule 3kg Žky
15:15 vstup do haly III. - 150 m žky, koule žky sk. II., dálka žci
15:20 300 m Žci
15:45 150 m Žky
16:00 dálka Žci
16:15 vstup do haly IV. - 150 m žci, koule 5kg, 6kg
16:45 150 m Žci
17:00 vrh koulí 5kg, 6kg

Další informace

1) pro vstup do haly je určeno období 10min od uvedeného času vstupu

2) vstup bude umožněn pouze trenérům, rodičům apod. nikoli

3) účastníci závodů jsou povinni dodržovat veškerá vládní nařízení v souvislosti s pandemií Covid 19 a pokyny pořadatele

4) časový pořad může být upraven na základě zveřejněných přihlášek k soutěži