Veřejné závody USK Praha žactva II.

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Univerzitní sportovní klub Praha

Datum

11.02.2022

Místo

Praha - Strahov (přetlaková hala Strahov, Vaníčkova ulice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ruda Jan
Hlavní rozhodčí JUDr. Zdeněk Simon
Časomíru zajišťuje Ronovský Jiří
Výsledky zpracoval Ruda Vojtěch

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Žáci 60 m, 60 m př., výška, tyč
Žákyně 60 m, 60 m př., výška, tyč

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce ředitel závodů podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Startovné činí 150,-Kč a bude hrazeno oddíly na základě zaslané faktury.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 5.2.2022 do 9.2.2022 do 22:00.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo hlavní plochu haly.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v zázemí haly a slouží pouze k převlečení a osobní hygieně. Za uložené věci pořadatel NERUČÍ!!!

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na webových stránkách ČAS. 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na webových stránkách ČAS, kde budou zveřejněny i oficiální výsledky závodů.

Časový pořad

pátek, 11.2.2022

Čas Disciplíny
14:30 vstup do haly I. - 60 m, tyč, výška žci
15:00 60 m Žky výška Žci
15:15 tyč Žci tyč Žky
15:30 60 m Žci
15:45 vstup do haly II. - 60 m př., výška žky vstup do haly II. - 60 m př., výška žky
16:15 60 m př. Žky výška Žky
16:45 60 m př. Žci

Další informace

1) pro vstup do haly je určeno období 10min od uvedeného času vstupu

2) vstup bude umožněn pouze trenérům, rodičům apod. nikoli

3) účastníci závodů jsou povinni dodržovat veškerá vládní nařízení v souvislosti s pandemií Covid 19 a pokyny pořadatele

4) časový pořad může být upraven na základě zveřejněných přihlášek k soutěži