PaKAS - Mladší žactvo III. - Pardubice (el. měření)

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Svitavy, z. s.

Datum

23.01.2022

Místo

Pardubice (hala a tunel Sokol Pardubice Pardubice (Jiráskova 29))

Vedoucí činovníci

Technický delegát Josef Marek 602 94 66 55 marek.josef@email.cz
Časomíru zajišťuje TJ Svitavy

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2011 - 2012

Závod je určen pro MLADŠÍ ŽÁKY / ZÁKYNĚ oddílů: Česká Třebová, Dlouhá Třebová, Jablonné nad Orlicí, Lanškroun, Moravská Třebová, Polička, Svitavy, Ustí nad Orlicí, Žamberk.

Další kluby a kategorie mohou přihlášky podat v systému ČAS, TD provede výběr do povoleného množství účastníků (s přihlédnutím na kapacity sportoviště) s přednostním právem startu výše uvedených oddílů a kategorie. O výběru budou kluby informovány pomocí mailu a na FB stránce Atletika Svitavy.

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, dálka
Atletická přípravka-dívky 60 m, dálka
Žáci 60 m, 60 m př., výška, dálka, koule 3kg
Ml. žáci 60 m, 60 m př., výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 60 m př., výška, dálka, koule 2kg
Žákyně 60 m, 60 m př., výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí techniký delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Finále v bězích na 60 metrů není vypsané.

St. žáci a žákyně budou mít v dálce pouze 3 pokusy.

Závody se konají na základě aktuálních protiepidemických opatření a účastníci jsou povinni doložit splnění podmínek pro účast na hromadné akci. Informace o aktuálních protiepidemických opatřeních a podmínkách účasti na hromadné akci - https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena hale Sokol Pce od 9:00 hod.

Startovné

80 Kč za přihlášený start pro MLADŠÍ ŽÁKY / ZÁKYNĚ oddílů: Česká Třebová, Dlouhá Třebová, Jablonné nad Orlicí, Lanškroun, Moravská Třebová, Polička, Ustí nad Orlicí, Žamberk.

100 Kč za přihlášený start pro ostatní kategorie a oddíly - pouze přihlášky potvrzené TD.

Oddíly Česká Třebová, Dlouhá Třebová, Jablonné nad Orlicí, Lanškroun, Moravská Třebová, Polička, Svitavy, Ustí nad Orlicí, Žamberk jsou při přihlášení do závodu povinny přivést jednoho rozhodčího. 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 21.1.2022 do 20:00.

Seznam vybraných závodníků bude zveřejněn na FB stránkách https://www.facebook.com/AtletikaSvitavy a zaslán na mailové adresy oddílů.

Časový pořad

neděle, 23.1.2022

Čas Disciplíny
10:00 60 m př. Žcm Běh 60 m př. Žkm Běh 60 m př. Žci Běh 60 m př. Žky Běh výška Žcm Finále výška Žci Finále dálka EleH dálka EleZ
10:20 60 m Žkm Běh
10:35 60 m Žcm Běh
10:50 60 m Žci Běh
10:55 60 m Žky Běh
11:00 výška Žky Finále výška Žkm Finále dálka Žci dálka Žcm
11:05 60 m EleH
11:20 60 m EleZ
12:00 dálka Žky dálka Žkm koule 2kg Žkm koule 3kg Žci koule 3kg Žcm koule 3kg Žky

Další informace

Běhy budou měřeny elektronicky cílovou kamerou. Z tohoto důvodu budou běhy po 3 účastnících.

Akce se pořádá dle platných epidemiologických opatření dle zákona a aktuálních nařízení vlády.  Závodů je zakázáno se účastnit při projevech respiračního onemocnění! 

Časový pořad je orientační, bude přizpůsoben přizpůsoben počtu startujících.

Rodiče a doprovod se nezdržují na závodní ploše, mohou využít galerii v prvním patře s výhledem do atletické haly.

Na závodní plochu mohou dva trenéři z každého klubu, kteří budou označení reflexní vestou zajištěnou pořadatelem.