Veřejné závody žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl PSK Olymp Praha, z.s.

Datum

11.01.2022

Místo

Praha - Stromovka (Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7-Stromovka, 170 00)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Martin Smetana
Ředitel závodu Miloslav Záhořák
Technický ředitel Jindřich Linhart
Výsledky zpracoval Martin Smetana

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010

Disciplíny:

  • starší i mladší žactvo : 60 m, 150 m, 800 m
  • starší žáci : výška
  • starší žákyně : dálka

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 800 m, výška
Žákyně 60 m, 150 m, 800 m, dálka

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Na základě oznámeného nařízení vedení Centra sportu MV ve Stromovce ze dne 3.1.2022 upozorňujeme všechny účastníky závodů (i ty, kteří mají dokončené očkování nebo prodělanou nemoc), že při vstupu do areálu je povinnost předložit negativní PCR test ne starší 72 hodin!

V PLATNOSTI ZŮSTÁVAJÍ I NAŘÍZENÍ VLÁDY K ÚČASTI NA AKCÍCH A PODMÍNKY PRO JEJICH ÚČASTNÍKY (VIZ NÍŽE).

Podmínkou účasti na závodech je splnění následujících podmínek mimořádných a ochranných opatření: 

Účastník musí splňovat jednu z uvedených možností: 

a) dokončené očkování

b) prodělání nemoci do 180 dní

c) osoby do 18 let, dále osoby se započatým očkováním, případně dokončeným očkováním, od jehož ukončení neuplynula zákonná lhůta, doloží negativní výsledek PCR testu, přičemž platnost PCR testu je 72 hodin od odebrání biologického vzorku.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena dne 11.1.2022 od 14:00 hodin.

Startovné

Startovné činí 150 Kč za každou disciplínu. Startovné se bude úhrně fakturovat jednotlivým oddílům formou zasláním faktury dle počtu vybraných závodníků nebo bude možno ve vyjímečných případech uhradit za celý oddíl hotově na místě.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 4.1.2022 do 9.1.2022 ve 22:00 hodin. 

K závodu je možno se přihlásit pouze elektronicky přes přihlášku na webu ČAS. Nebude možno se hlásit či dohlašovat na místě v den závodu. Tento způsob přihlašování platí bez vyjímky.

Pořadatel vybírá z přihlášek tak, aby dodržel maximální povolené počty.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletické haly a to na venkovním stadionu. 

Šatny

Letní šatny naproti hale budou k dispozici. Slouží pouze k převlečení, nikoliv k úschově osobních věcí. Pořadatel za případné ztráty nenese odpovědnost. 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna v zadní části haly v místnosti zdravotníka/ice.

Časový pořad

úterý, 11.1.2022

Čas Disciplíny
15:00 Vstup do haly I. (60 m žákyně, dálka starší žákyně)
15:30 60 m Žky Běh 1 dálka Žky
16:00 Vstup do haly II. (60 m žáci)
16:30 60 m Žci Běh 1
17:00 Vstup do haly III. (150 m žáci, výška žáci starší)
17:20 150 m Žci Běh 1 výška Žci
17:40 Vstup do haly IIIa. (150 m žákyně)
18:00 150 m Žky Běh 1
18:30 Vstup do haly IV. (800 m žáci a žákyně)
18:45 800 m Žky Běh 1
19:00 800 m Žci Běh 1

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky není zajištěno, parkovat lze na placených zónách v okolí paarku Stromovka.