Veřejné závody žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl PSK Olymp Praha, z.s.

Datum

25.01.2022

Místo

Praha - Stromovka (Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7-Stromovka, 170 00)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Martin Smetana
Ředitel závodu Miloslav Záhořák
Technický ředitel Jindřich Linhart
Výsledky zpracoval Martin Smetana

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010

Disciplíny:

  • starší i mladší žactvo : 60 m, 60 m př., 300 m, 1500 m
  • starší žáci : dálka
  • starší žákyně + mladší žákyně : výška
  • mladší žáci + mladší žákyně: koule 3kg a koule 2kg

Soutěže

Žáci 60 m, 300 m, 1500 m, 60m p 83,8, dálka
Ml. žáci 60m p 76,2-7,7, koule 3kg
Ml. žákyně 60m p 76,2-7,7, koule 2kg
Žákyně 60 m, 300 m, 1500 m, 60m p 76,2-8,2, výška

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Na základě oznámeného nařízení vedení Centra sportu MV ve Stromovce ze dne 3.1.2022 upozorňujeme všechny účastníky závodů (i ty, kteří mají dokončené očkování nebo prodělanou nemoc), že při vstupu do areálu je povinnost předložit negativní PCR test ne starší 72 hodin od odebrání biologického vzorku.! PCR test je nadřazen očkování nebo pordělání nemoci.

V PLATNOSTI ZŮSTÁVAJÍ I NAŘÍZENÍ VLÁDY K ÚČASTI NA AKCÍCH A PODMÍNKY PRO JEJICH ÚČASTNÍKY (VIZ NÍŽE).

Podmínkou účasti na závodech je splnění výše uvedené podmínky. 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena dne 25.1.2022 od 14:00 hodin.

Startovné

Startovné činí 150 Kč za každou disciplínu. Startovné se bude úhrně fakturovat jednotlivým oddílům formou zasláním faktury dle počtu vybraných závodníků nebo bude možno ve vyjímečných případech uhradit za celý oddíl hotově na místě.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 18.1.2022 do 22.1.2022 ve 22:00 hodin. 

K závodu je možno se přihlásit pouze elektronicky přes přihlášku na webu ČAS. Nebude možno se hlásit či dohlašovat na místě v den závodu. Tento způsob přihlašování platí bez vyjímky.

Pořadatel vybírá z přihlášek tak, aby dodržel maximální povolené počty.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletické haly a to na venkovním stadionu. 

Šatny

Letní šatny naproti hale budou k dispozici. Slouží pouze k převlečení, nikoliv k úschově osobních věcí. Pořadatel za případné ztráty nenese odpovědnost. 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna v zadní části haly v místnosti zdravotníka/ice.

Časový pořad

úterý, 25.1.2022

Čas Disciplíny
15:00 Vstup do haly I. (60 m př. vš. kategorie, dálka žáci starší, koule žáci mladší)
15:15 Konec prezentace (60 m př. vš. kategorie, dálka žáci starší, koule žáci mladší)
15:30 60m p 76,2-7,7 Žkm Běh 1 dálka Žci koule 3kg Žcm
15:45 60m p 76,2-7,7 Žcm
16:00 60m p 76,2-8,2 Žky Běh 1
16:15 60m p 83,8 Žci Běh 1
16:20 Vstup do haly II. + začátek prezentace (60 m žákyně, koule 2kg mladší žákyně)
16:30 Konec prezentace (60 m žákyně, koule 2kg mladší žákyně)
16:35 60 m Žky Běh 1 koule 2kg Žkm
17:00 Vstup do haly III. + začátek prezentace (60 m žáci)
17:15 Konec prezentace (60 m žáci)
17:30 60 m Žci Běh 1
18:00 Vstup do haly IV. + začátek prezentace (1500 m žákyně, 1500 m žáci, výška žákyně) základ 120 cm
18:15 Konec prezentace (1500 m žákyně, 1500 m žáci, výška žákyně)
18:20 1500 m Žky Běh 1
18:30 Vstup do haly V. + začátek prezentace (300 m žákyně, 300 m žáci) 1500 m Žci Běh 1 výška Žky
18:40 Konec prezentace (300 m žákyně, 300 m žáci)
18:50 300 m Žky
19:20 300 m Žci

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky není zajištěno, parkovat lze na placených zónách v okolí paarku Stromovka.