Veřejné závody žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl PSK Olymp Praha, z.s.

Datum

08.02.2022

Místo

Praha-Stromovka (Areál Centra sportu MV, Praha-Stromovka, Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7, 170 00)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Martin Smetana
Ředitel závodu Miloslav Záhořák
Technický ředitel Jindřich Linhart
Časomíru zajišťuje PSK Olymp Praha, z.s.
Výsledky zpracoval Martin Smetana

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010

Disciplíny:

  • starší i mladší žactvo : 60 m, 60 m př., 150 m, 800 m
  • starší žáci : koule 4kg
  • starší žákyně: koule 3kg
  • mladší žáci + mladší žákyně: dálka

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60m p 83,8, koule 4kg
Ml. žáci 60m p 76,2-7,7, dálka
Ml. žákyně 60m p 76,2-7,7, dálka
Žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60m p 76,2-8,2, koule 3kg

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Na základě oznámeného nařízení vedení Centra sportu MV ve Stromovce ze dne 3.1.2022 upozorňujeme všechny účastníky závodů (i ty, kteří mají dokončené očkování nebo prodělanou nemoc), že při vstupu do areálu je povinnost předložit negativní PCR test ne starší 72 hodin od odebrání biologického vzorku.! PCR test je nadřazen očkování nebo prodělání nemoci.

V PLATNOSTI ZŮSTÁVAJÍ I NAŘÍZENÍ VLÁDY K ÚČASTI NA AKCÍCH A PODMÍNKY PRO JEJICH ÚČASTNÍKY. 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena dne 8.2.2022 od 14:00 hodin.

Startovné

Startovné činí 150 Kč za každou disciplínu. Startovné se bude úhrně fakturovat jednotlivým oddílům formou zasláním faktury dle počtu vybraných závodníků nebo bude možno uhradit za celý oddíl hotově na místě.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 28.1.2022 do 5.2.2022 ve 22:00 hodin. 

K závodu je možno se přihlásit pouze elektronicky přes přihlášku na webu ČAS. Nebude možno se hlásit či dohlašovat na místě v den závodu. Tento způsob přihlašování platí bez vyjímky.

Pořadatel vybírá z přihlášek tak, aby dodržel maximální povolené počty.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla na běhy 800 m dostanou závodící na startu disciplíny.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletické haly a to na venkovním stadionu. 

Šatny

Letní šatny naproti hale budou k dispozici. Slouží pouze k převlečení, nikoliv k úschově osobních věcí. Pořadatel za případné ztráty nenese odpovědnost. 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna v zadní části haly v místnosti zdravotníka/ice.

Časový pořad

úterý, 8.2.2022

Čas Disciplíny
15:00 Konec prezentace + vstup do haly I. (60 m př. Žkm, Žcm; Dálka Žcm; Koule 4kg Žci)
15:30 Vstup do haly I. (60 m př. Žky) 60m p 76,2-7,7 Žkm Běh 1 dálka Žcm koule 4kg Žci
15:45 Vstup do haly I. (60 m př. Žci) 60m p 76,2-7,7 Žcm Běh 1
16:00 Konec prezentace + vstup do haly II. (Dálka Žkm) 60m p 76,2-8,2 Žky Běh 1
16:15 Vstup do haly II. (60 m Žky) 60m p 83,8 Žci Běh 1
16:30 Začátek prezentace (150 m Žky; 150 m Žci) 60 m Žky Běh 1 dálka Žkm
16:50 Konec prezentace + vstup do haly IV. (60 m Žci)
17:00 Konec prezentace + vstup do haly V. (Koule 3kg Žky)
17:10 60 m Žci Běh 1
17:25 Konec prezentace + vstup do haly VI. (150 m Žky)
17:30 koule 3kg Žky
17:45 150 m Žky Běh 1
17:55 Konec prezentace + vstup do haly VII. (150 m Žci)
18:15 Konec prezentace + vstup do haly VIII. (800 m Žky; 800 m Žci) 150 m Žci Běh 1
18:45 800 m Žky Běh
19:00 800 m Žci Běh

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky není zajištěno, parkovat lze na placených zónách v okolí paarku Stromovka.