4. kolo I. ligy mužů a žen, skupina A

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Univerzitní sportovní klub Praha

Datum

20.08.2022

Místo

Praha - Strahov (stadiony Evžena Rošického a Přátelství, Diskařská ulice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ruda Jan 602245359 j.ruda@volny.cz
Hlavní rozhodčí JUDr. Zdeněk Simon
Technický ředitel Sutnar Jan
Řídící soutěže družstev Adriana Dvořáková, Martin Smetana
Lékař Adam Muller
Hospodář Petr Sluka
Časomíru zajišťuje Jiří Ronovský
Výsledky zpracoval Ruda Vojtěch, Slavík Lukáš

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 1932 - 2002

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 10000 m, 110 m př., 400 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, 10km chůze
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, 10km chůze

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Soutěže v hodu diskem, hodu kladivem a vrhu koulí se uskuteční na stadionu Přátelství.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v 9:00hodin v prostorách Press centra, kde bude v 9:30 zahájena technická porada. 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 12.6.2022 do 18.8.2022 do 20:00.

Výdej startovních čísel

Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu - tunel stadionu ER.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v tunelu stadionu ER.

Šatny

Šatny jsou k dispozici na stadionu ER a budou označeny. Šatny slouží pouze k převlečení. Za odložené věci pořadatel neručí!!!

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na webu ČAS.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na webových stránkách ČAS. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: ředitel závodů, řídící pracovník a hlavní rozhodčí

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude k dispozici na stadionu Evžena Rošického.

Časový pořad

sobota, 20.8.2022

Čas Disciplíny
10:15 kladivo 4kg Ž
10:30 10000 m M tyč M dálka Ž oštěp 800g M
11:15 100 m Ž Rozběh
11:30 100 m M Rozběh výška Ž kladivo 7,26kg M
11:45 800 m Ž
12:00 800 m M dálka M oštěp 600g Ž
12:15 100 m př. Ž
12:30 110 m př. M
12:45 100 m Ž Finále
13:00 100 m M Finále
13:15 400 m Ž výška M tyč Ž
13:30 400 m M trojskok Ž koule 4kg Ž disk 2kg M
13:45 5000 m Ž
14:15 400 m př. Ž
14:30 400 m př. M
14:45 200 m Ž
15:00 200 m M trojskok M koule 7,26kg M disk 1kg Ž
15:15 1500 m Ž
15:30 1500 m M
15:45 4x100 m Ž
15:55 4x100 m M
16:05 4x400 m Ž
16:15 4x400 m M
20:00 10km chůze M
20:10 10km chůze Ž

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky je možné v okolí stadionu.