4. kolo II. ligy mužů a žen, skupina A

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub A. C. TEPO Kladno

Datum

20.08.2022

Místo

Kladno (Městský stadion - Sletiště, Sportovců 456, Kladno 272 04)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Klesnil Jiří
Hlavní rozhodčí Vladimír Kroužil
Technický ředitel Pufr Michal, Nešvera Martin
Řídící soutěže družstev Josef Holub - muži, Petr Šindelář - ženy
Hlasatel Jánský Radomír
Lékař Lisecová Jolana
Časomíru zajišťuje Hevessy Karel
Výsledky zpracoval Hevessy Karel

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2000 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2000 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Muži, junioři, dorostenci, starší žáci, ženy, juniorky, dorostenky a starší žákyně v povoleném rozsahu disciplín.

 

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 400 m př., 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, 10km chůze
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, 10km chůze

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí řídící pracovníci podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

V technických disciplínách nebude uplatňováno pravidlo o změně pořadí po třetích a pátých pokusech.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je v prostoru tribuny a bude otevřena od 9.00 hod. Technická porada bude v prostotu VIP v horní části tribuny od 9.30.

Startovné

V případě startů mimo bodování uhradí startující 100,-Kč/disciplína, nejpozději 1 hodinu před startem dané disciplíny. Pakliže nebude startovné uhrazeno v uvedeném čase, bude zavodník/ice z disciplíny vyřazen/a.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 12.8.2022 do 18.8.2022 do 20:00

Výdej startovních čísel

Závodníci a závodnice startují s přidělených čísel řídícím soutěže. Pro všechny soutěže s jedním číslem. 

Rozcvičování

Rozcvičování závodníků je možno v přilehlém okolí, nebo v atletické hale přímo v areálu stadionu.  Zásadně není povoleno rozcvičování v prostoru atletické dráhy a sektorů.

Kontrola náčiní

Vážení nářadí bude prováděno za prostorem cíle nejpozději 1 hodinu před začátkem disciplíny.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat. U sprintů a běhů nejpozději 10 minut před startem u startéra závodů. U technických disciplín nejpozději 15 minut u vrchníka disciplíny. Ve skoku o tyči 30 minut u vrchníka disciplíny. 
 

Šatny

Šatny budou pro všechny zúčastněná družstva k dispozici v prostoru atletické haly. Šatny slouží pouze k převlečení a k osobní hygieně. Za odložené věci pořadatel neručí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru tribuny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru tribuny, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Jury tvoří:

ředitel závodu, hlavní rozhodčí a řídící dané soutěže

 

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách.

Časový pořad

sobota, 20.8.2022

Čas Disciplíny
10:30 kladivo 7,26kg M Finále
11:00 tyč Ž Finále dálka M Finále
11:15 100 m Ž Rozběh
11:25 100 m M Rozběh
11:35 800 m Ž Finále oštěp 600g Ž Finále
11:45 800 m M Finále
12:00 100 m př. Ž Finále výška M Finále
12:15 110 m př. M Finále dálka Ž Finále
12:30 100 m Ž Finále koule 4kg Ž Finále oštěp 800g M Finále
12:40 100 m M Finále
12:50 400 m Ž Finále
13:00 400 m M Finále
13:15 3000 m Ž Finále koule 7,26kg M Finále
13:30 trojskok M Finále disk 1kg Ž Finále
13:40 3000 m M Finále
13:45 výška Ž Finále tyč M Finále
14:00 400 m př. Ž Finále
14:15 400 m př. M Finále
14:25 disk 2kg M Finále
14:35 200 m Ž Finále
14:45 200 m M Finále trojskok Ž Finále
14:55 200m muži vložený závod
15:05 1500 m Ž Finále
15:20 1500 m M Finále
15:25 kladivo 4kg Ž Finále
15:30 1500m muži vložený závod
15:40 4x400 m Ž Finále
15:55 4x400 m M Finále
20:00 10km chůze M
20:40 10km chůze Ž

Stravování

Stravování bude zajištěno stánkovým prodejem, dále je možnost využití Fitn

Parkování

Parkování je možné na hlavním parkovišti před areálem  Městského stadionu - Sletiště. Vzhledem k výstavbě kruhového objezdu před areálem je vstup na stadion bočními vchody.