4. kolo II. ligy mužů a žen, skupina B

logo ČAS loko loko

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Lokomotiva Beroun z.s.

Datum

21.08.2022

Místo

Beroun (Tyršova 85, 26601 Beroun)

Vedoucí činovníci

Technický delegát
Miroslav Vondra - muži
606953864
vondra.atlet@seznam.cz
Technický delegát
Pavel Novák - ženy
777126648
pavelnovak7@atlas.cz
Ředitel závodu
Martin Nešvera
724506402
martin.nesvera@seznam.cz
Hlavní rozhodčí
Hana Vondrová
Hlasatel
Pavel Veselý
Lékař
MUDr. Jan Cihlář
Časomíru zajišťuje
FTVS
Výsledky zpracoval
Lenka Vondrová
723877843
von.lenca@gmail.com

Startují

ročníky 1932 - 2008
ročníky 1932 - 2008

Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce Ministerstva zdravotnictví č.391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku. Za dodržení tohoto ustanovení odpovídají atletické oddíly a kluby.

Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v oddílovém/klubovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v oddílové/klubové kombinéze. Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný. Za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

 

 

 

 

Oddíly:

Muži: Spartak Praha 4 ,,B", TJ Slavoj BANES Pacov, Atletika Vlašim, TJ Lokomotiva Beroun, SK Čtyři Dvory České Budějovice, TJ VS Tábor, Atletika Klatovy, AK ŠKODA Plzeň ,,B", 

Ženy: Spartak Praha 4 ,,B", SK Jeseniova Praha, TJ Sokol Praha Královské Vinohrady, TRIATLET Karlovy Vary, SK Čtyři Dvory České Budějovice, TJ VS Tábor, TJ Baník Stříbro, AK ŠKODA Plzeň ,,B", 

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110m p 106,7, 400m p 91,4, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, 10km chůze
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, 10km chůze

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Technická porada se uskuteční od 09:45 hodin ve Sportbaru LOKO na stadionu.

Vstup na závodní plochu a do závodních prostorů je povolen pouze závodníkům a závodnicím, a to 60 minut pro skok o tyči a 20 minut ostatní disciplíny před zahájením soutěže , rozhodčím a funkcionářům závodu. Pro trenéry ve skoku o tyči a výšce bude vytyčený prostor. Prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých soutěží startér a u soutěží v poli příslušní vrchníci. Prezentace bude ukončena 10 minut před zahájením soutěže.

Vzhledem k tomu, že všechny dlouhé hody se uskuteční na hlavní ploše, berte jejich časový pořad pouze jako informační. Budou navazovat na sebe po ukončení předchozí disciplíny. Pro jeho dodržení budou u všech vrhů a hodů pro rozcvičení umožněny pouze dva rozcvičovací pokusy za dohledu rozhodčích.

Za povolený start MIMO SOUTĚŽ bude vybírán poplatek 100,-Kč.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v levé horní části tribuny od 9:00 hodin. Do 9:20 hodin si zde vedoucí družstev vyzvednou svůj seznam předběžných přihlášek a provedou pouze škrty závodníků, kteří ke kolu nenastoupí. Opravený seznam vrátí nejpozději do 9:35 zpět do závodní kanceláře, která po opravách vytiskne pro řídící pracovníky upravený seznam. 

Přihlášky

Předběžné přihlášky podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 8.8.2022 do 19.8.2022 do 20:00 hodin.

Štafety se přes atletickou kancelář nepřihlašují. Starty mimo soutěž musí oddíly konzultovat s řídícím pracovníkem.

Rozcvičování

Mimo hlavní stadion na vedlejší umělé trávě, pilinové dráze a tréninkové vrhačské louce. Vrhat, házet a manipulovat s náčiním mimo závodní prostor je zakázáno.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu. Vážení a měření bude označeno u vchodu na stadion a bude probíhat v době 9:30 - 13:30 hodin. 

 

 

Šatny

Šatny jsou k dispozici ze zadní strany tribuny stadionu u dětského hřiště. Pořadatel neručí za odložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v dolní části tribuny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: řídící soutěže, ředitel závodu a hlavní rozhodčí.

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Zdravotní služba

Bude označena ve spodní části tribuny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časový pořad

neděle, 21.8.2022

Čas Disciplíny
10:15 kladivo 7,26kg M Finále
10:30 výška M Finále dálka Ž Finále koule 4kg Ž Finále
11:00 100 m M Rozběh
11:15 100 m Ž Rozběh
11:30 kladivo 4kg Ž Finále
11:35 800 m Ž Běh
11:50 800 m M Běh
11:55 výška Ž Finále
12:00 koule 7,26kg M Finále
12:15 110m p 106,7 M Běh
12:25 dálka M Finále
12:30 100m p 83,8 Ž Běh
12:40 oštěp 800g M Finále
12:45 100 m M Finále
13:00 100 m Ž Finále
13:15 400 m M Běh tyč M Finále
13:30 400 m Ž Běh
13:45 3000 m M Finále trojskok Ž Finále
14:00 oštěp 600g Ž Finále
14:15 3000 m Ž Finále
14:45 400m p 91,4 M Běh
15:00 400m p 76,2 Ž Běh
15:05 tyč Ž Finále disk 1kg Ž Finále
15:20 200 m M Běh
15:35 200 m Ž Běh
15:40 trojskok M Finále
15:50 1500 m M Finále
16:05 1500 m Ž Finále
16:10 disk 2kg M Finále
16:20 4x400 m M Běh
16:35 4x400 m Ž Běh
20:00 10km chůze M Finále 10km chůze Ž Finále

Stravování

Po skončení technické porady ve Sportbaru LOKO.

Parkování

Z důvodu modré zóny kolem stadionu doporučujeme dojet autobusem ke stadionu pro vysazení a odjet na autobusové nádraží cca 500 m od stadionu.