1. kolo extraligy mužů a žen

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub SSK Vítkovice, z.s.

Datum

15.05.2022

Místo

Ostrava - Vítkovice (Závodní 2891/86)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí PaedDr. Dana Kopcová
Technický ředitel Lucie Vlková
Řídící soutěže družstev Mgr. Iva Machová PhD.(ženy), Ing. Ondřej Veverka (muži)
Hlasatel Augustin Šulc, Jakub Ševčík
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 1932 - 2006
ročníky 1932 - 2006

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110m p 106,7, 400m p 91,4, 3000m p 91,4, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, 10km chůze
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 3000m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, 10km chůze

Technická ustanovení

Technická porada
Proběhne v 9:00 v zasedací místnosti v hlavní tribuně stadionu. Technické porady se zúčastní vždy jeden vedoucí každého zúčastněného družstva, ředitel závodu, technický ředitel, hlavní rozhodčí a řídící soutěže. 
Řídící soutěže oznámí počty startujících v jednotlivých disciplínách. 
Předání opraveného výtisku předběžné přihlášky se považuje za uskutečněný start se všemi důsledky.
Na technické poradě budou stanoveny základní výšky a zvyšování. 

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Ve všech technických ustanoveních platí Soutěžní řád družstev.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude umístěna na hlavní stadionu v prostoru cíle a bude označena.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 2.5.2022 do 13.5.2022 do 20,00 hod.

Výdej startovních čísel

Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže obě startovní čísla připevněna na psou a na zádech, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na vedlejším rozcvičovacím stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v označené místnosti při vstupu na hlavní stadion u startu na 100m.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné na hlavním stadionu u startu na 100m.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: běhy 15 min, technické disciplíny 30 min, tyč 45 min.

Šatny

Šatny jsou k dispozici a budou označeny. Slouží pouze k převlečení. Pořadatel neručí za případné ztráty.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostorách rozcvičovacího stadionu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na tribuně hlavního stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

neděle, 15.5.2022

Čas Disciplíny
10:30 kladivo 7,26kg M
10:35 tyč M dálka Ž
10:45 oštěp 600g Ž
10:50 5000 m Ž Finále
11:00 výška Ž
11:20 5000 m M Finále
11:40 100 m Ž Rozběh trojskok M
11:55 100 m M Rozběh
12:15 800 m Ž Finále
12:25 800 m M Finále kladivo 4kg Ž
12:30 oštěp 800g M
12:40 100m p 83,8 Ž Finále
12:55 110m p 106,7 M Finále
13:05 100 m Ž Finále
13:20 100 m M Finále
13:30 400 m Ž Finále trojskok Ž
13:40 400 m M Finále
13:50 koule 7,26kg M
14:00 výška M disk 1kg Ž
14:15 3000m p 76,2 Ž Finále tyč Ž
14:40 3000m p 91,4 M Finále
14:55 400m p 76,2 Ž Finále
15:05 dálka M
15:15 400m p 91,4 M Finále
15:35 200 m Ž Finále disk 2kg M
15:40 koule 4kg Ž
15:45 200 m M Finále
16:00 1500 m Ž Finále
16:10 1500 m M Finále
16:20 4x100 m Ž Finále
16:30 4x100 m M Finále
16:40 4x400 m Ž Finále
16:50 4x400 m M Finále
20:00 10km chůze Ž 10km chůze M

Stravování

Občerstvení bude zajištěno ve stáncích a v bufetu na Městském stadionu. Bude také otevřena restaurace v tribuně stadionu.

Další informace

Soutěž v hodu kladivem proběhne na vrhačském hřisti za rozcvičovacím stadionem.

Ubytování pořadatel nezajišťuje.