2. kolo extraligy mužů a žen

plakát extra propozice

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub AK ŠKODA Plzeň.

Datum

11.06.2022 - 12.06.2022

Místo

Plzeň (Vejprnická 1253/36)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ing. Pavel Kovalský
Hlavní rozhodčí Mgr. Erna Linhartová
Technický ředitel Jiří Březina
Řídící soutěže družstev Mgr. Iva Machová PhD.(ženy), Ing. Ondřej Veverka (muži)
Hlasatel Jozef Kožnar, Jacek Přibáň a Jiří Pelnář
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 1932 - 2008
ročníky 1932 - 2008

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, 10km chůze
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, 10km chůze

Technická ustanovení

Soutěž v hodu kladivem proběhne v sobotu 11.6. na hlavní ploše. 

Technická porada
Proběhne v 10:00 v zasedací místnosti v hlavní tribuně stadionu. Technické porady se zúčastní vždy jeden vedoucí každého zúčastněného družstva, ředitel závodu, technický ředitel, hlavní rozhodčí a řídící soutěže. 
Řídící soutěže oznámí počty startujících v jednotlivých disciplínách. 
Předání opraveného výtisku předběžné přihlášky se považuje za uskutečněný start se všemi důsledky.
Na technické poradě budou stanoveny základní výšky a zvyšování. 

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Ve všech technických ustanoveních platí Soutěžní řád družstev.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude umístěna na hlavní stadionu v prostoru cíle a bude označena.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.6.2022 do 10.6 .2022 do 20,00 hod.

Výdej startovních čísel

Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže obě startovní čísla připevněna na psou a na zádech, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž k rozcvičování lze využít tunel a vrhačskou loučku přilehlou ke stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v označené místnosti V hlavní tribuně, cca na startu 50m. 

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné na hlavním stadionu u startu na 100m.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: běhy 15 min, technické disciplíny 30 min, tyč 60 min.

Šatny

Šatny jsou k dispozici a budou označeny. Slouží pouze k převlečení. Pořadatel neručí za případné ztráty.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostorách rozcvičovacího stadionu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na tribuně hlavního stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

sobota, 11.6.2022

Čas Disciplíny
16:00 kladivo 4kg Ž Finále
18:00 kladivo 7,26kg M Finále
20:00 10km chůze M 10km chůze Ž

neděle, 12.6.2022

Čas Disciplíny
11:00 3000 m Ž Finále tyč Ž Finále dálka M Finále
11:20 3000 m M Finále
11:40 100 m Ž Rozběh
11:55 100 m M Rozběh koule 7,26kg M Finále disk 1kg Ž Finále
12:10 800 m Ž Finále
12:20 800 m M Finále
12:40 100 m př. Ž Finále
12:55 110 m př. M Finále dálka Ž Finále
13:15 400 m Ž Finále
13:25 disk 2kg M Finále
13:30 400 m M Finále koule 4kg Ž Finále
13:45 100 m Ž Finále
14:00 100 m M Finále
14:15 400 m př. Ž Finále
14:35 400 m př. M Finále trojskok M Finále
14:45 tyč M Finále
14:55 oštěp 800g M Finále
15:00 3000 m př. Ž Finále výška M Finále
15:20 3000 m př. M Finále
15:40 200 m Ž Finále
15:55 200 m M Finále trojskok Ž Finále
16:15 1500 m Ž Finále
16:25 1500 m M Finále oštěp 600g Ž Finále
16:35 4x100 m Ž Finále výška Ž Finále
16:50 4x100 m M Finále
17:05 4x400 m Ž Finále
17:25 4x400 m M Finále

Stravování

Občerstvení bude zajištěno ve stáncích a v café bomba v areálu stadionu.

Parkování

VIP parkování pro držitele parkovacích karet bude zajištěno přímo v areálu stadionu. Parkování, vzhledem k výstavbě atletického tunelu, pro veřejnost a závodníky bude zajištěno u účiliště. viz příloha.

Akreditace, vstupenky

Pro závodníky budou sloužit sekttory A a C na tribuně! Ostatní jsou vyhrazeny pro návštěvníky akce.

Akreditační přihláška
Výdej akreditací pro závodníky a členy výprav bude probíhat na technické poradě. 
Prodej vstupenek na míste bude probíhat na místě, nebo je možno si vstupenku zakoupit přes Ticket stream. https://www.ticketstream.cz/akce/atleticka-extraliga-muzu-a-zen-ceska-sporitelna-157743

 

Další informace

Ubytování pořadatel nezajišťuje.

planek areal stavba