Hustopečská laťka - přebor města Hustopeče

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Agrotec Hustopeče z.s.

Datum

27.01.2022

Místo

Hustopeče (Šafaříkova 22)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Zbyněk Háder 702204306 ucitel.z@seznam.cz
Ředitel závodu Michaela Houdková
Hlavní rozhodčí Mgr. Petr Pláteník
Výsledky zpracoval Zbyněk Háder 702204306 ucitel.z@seznam.cz

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2013
ročníky 2011 - 2013

Soutěže

Dorostenci výška
Dorostenky výška
Atletická přípravka-dívky výška
Atletická přípravka-hoši výška
Žáci výška
Ml. žáci výška
Ml. žákyně výška
Žákyně výška

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Upozornění pořadatele:

Závody se konají podle platných epidemiologických pravidel.

Vedoucí výpravy bude mít připravený jmenný seznam závodníků s datem narození, který odebzdá při prezentaci a Prohlášení o neexistenci Covid příznaků.

Do prostoru závodu je povolen vstup pouze závodníkům a trenérům (prosím omezte počet trenérů max. na 2 / soutěžní skupinu).

Ostatní nutný doprovod bude vpuštěn pouze na ochozech, kde musí po celou dobu pobytu mít nasazenou ochranu dýchacích cest. Omezte prosím počet těchto nutných lidí na minimum.

Divákům není povolen vstup do haly.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 21.1.2022 do 25.1.2022 do 18.00 hod. nebo přímo na závodech.

Pro školy: Pokud je to možné, zašlete nám seznam závodníků emailem na adresu: hustopecskeskakani@seznam.cz do 25.1.2022. Škrty a doplnění je možné udělat na startu. Urychlí to závody. Děkujeme.

Časový pořad

čtvrtek, 27.1.2022

Čas Disciplíny
08:15 Začátek prezentace
09:00 výška EleD Finále výška Žkm Finále
09:30 výška EleH Finále výška Žcm Finále
10:00 výška Žky Finále
11:00 výška Žci Finále
12:00 výška Dky Finále
12:30 výška Dci Finále

Další informace

Časový harmonogram je orientační. Bude upřesněn podle počtu přihlášených závodníků.

Kategorie žákyně a dorostenky / žáci a dorostenci mohou být sloučeny při menším počtu přihlášených dorostenek / dorostenců.