Hustopečské skákání - žactvo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Agrotec Hustopeče z.s. a Město Hustopeče

Datum

03.02.2022

Místo

Hustopeče (Šafaříkova 22, Hustopeče, 693 01)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Zbyněk Háder 702204306 ucitel.z@seznam.cz
Ředitel závodu Zbyněk Háder 702204306 ucitel.z@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Michaela Houdková
Technický ředitel Stanislav Joukal
Hlasatel Miroslav Strouhal
Výsledky zpracoval Zbyněk Háder 702204306 ucitel.z@seznam.cz

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2012

Pro závodníky z okresu Břeclav jsou závody vypsány jako Okresní přebor ve skoku vysokém v hale.

Soutěže

Žáci výška
Ml. žáci výška
Ml. žákyně výška
Žákyně výška

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování určí technický ředitel soutěže podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Upozornění pořadatele:

Závody se konají podle platných epidemiologických pravidel.

  • Na závodní plochu budou vpuštěni jen závodníci a trenéři.
  • Doprovod a diváci mohou sledovat závody pouze z ochozů a jsou povinni nosit ocharnu dýchacích cest.
  • Závodníci, kterým skončí jejich disciplína, opustí závodní plochu.
  • Závodníci do 12 let závodí bez omezení.
  • Závodníci nad 12 let jsou povinni se při vstupu do haly prokázat dokladem o očkování, prodělaném  onemocnění covid-19 nebo platným PCR testem.
  • Trenéři jsou povinni se při vstupu do haly prokázat dokladem o očkování, prodělaném  onemocnění covid-19 nebo platným PCR testem.
  • Diváci jsou povinni se při vstupu do haly prokázat dokladem o očkování nebo prodělaném  onemocnění covid-19.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena ve vestibulu haly od 08:15 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 24.1.2022 do 1.2.2022 do 22:00 hod. nebo emailem na adresu: hustopecskeskakani@seznam.cz
Škrty a dohlášky nejpozději 10 minut před startem kategorie.

Šatny

  • Po příchodu do budovy jsou k dispozici 2 mužské a 2 ženské šatny. Po skončení svých kategorií žádáme všechny závodníky, aby šatny uvolnili pro další startující.
  • Za odložené věci nenesou pořadatelé odpovědnost.
  • Vstup do tělocvičny haly je možný pouze v čisté obuvi.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli ve vestibulu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

čtvrtek, 3.2.2022

Čas Disciplíny
09:00 výška Žkm Finále
10:15 výška Žcm Finále
11:45 výška Žky Finále
12:45 výška Žci Finále

Další informace

Technická ustanovení:

• rozběžiště je pokryto umělým povrchem, možno použít tretry s hřeby do 9 mm

• ostatní povrch tělocvičny jsou parkety, na kterých je pohyb v tretrách přísně zakázán

www.hustopecskeskakani.cz