Hustopečské skákání (WIT-Bronze)

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Agrotec Hustopeče z.s. a Město Hustopeče

Datum

05.02.2022

Místo

Hustopeče (Šafaříkova 22, Hustopeče, 693 01)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS František Fojt
Technický delegát Roberto Grava
Technický delegát Josef Šoba
Vedoucí projektu Zbyněk Háder 702204306 ucitel.z@seznam.cz
Ředitel závodu Zbyněk Háder 702204306 ucitel.z@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Marek Trojanec
Technický ředitel Stanislav Joukal
Hlasatel Jacek Přibáň, Miroslav Strouhal
Výsledky zpracoval Zbyněk Háder 702204306 ucitel.z@seznam.cz

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2008
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2008

 

Kategorie Muži A a Ženy A jsou pouze na pozvání.

Soutěže

Dorostenci výška
Dorostenky výška
Juniorky výška
Junioři výška
Muži výška
Ženy výška

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování určí technický ředitel soutěže podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Upozornění pořadatele:

Závody se konají podle platných epidemiologických pravidel.

 • Na závodní plochu budou vpuštěni jen závodníci. Trenéři budou mít vyhrazené prostory kolem závodní plochy..
 • Diváci jsou povinni nosit ochranu dýchacích cest.
 • Závodníci, kterým skončí jejich disciplína, opustí závodní plochu.
 • Závodníci a trenéři jsou povinni se při vstupu do haly prokázat dokladem o očkování, prodělaném onemocnění covid-19 nebo platným PCR testem.
 • Diváci jsou povinni se při vstupu do haly prokázat dokladem o očkování nebo prodělaném onemocnění covid-19.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena ve vestibulu haly od 08:30 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 25.1.2022 do 3.2.2022 do 22:00 hod.
Odhlášky a dohlášky jsou možné v závodní kanceláři max. 10 min. před startem kategorie.
O zařazení závodníka mimo svou věkovou kategorii rozhoduje technický ředitel závodu.

Šatny

 • Po příchodu do budovy jsou k dispozici 2 mužské a 2 ženské šatny. Po skončení svých kategorií žádáme všechny závodníky, aby šatny uvolnili pro další startující.
 • Za odložené věci nenesou pořadatelé odpovědnost.
 • Vstup do tělocvičny haly je možný pouze v čisté obuvi.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli ve vestibulu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách vedle šaten.

Časový pořad

sobota, 5.2.2022

Čas Disciplíny
09:30 výška Dky Finále výška Jky Finále
11:00 výška Dci Finále výška Jři Finále
12:30 výška Ž Finále B
13:30 výška M Finále B
16:30 Slavnostní zahájení
17:00 výška Ž Finále A
19:00 výška M Finále A

Další informace

Pořadatelé si vyhrazují právo upravit časový harmonogram, soutěžní kategorie a základní výšky podle počtu přihlášených závodníků.

Technická ustanovení:

 • rozběžiště je pokryto umělým povrchem, možno použít tretry s hřeby do 9 mm
 • ostatní povrch tělocvičny jsou parkety, na kterých je pohyb v tretrách přísně zakázán
 • závody budou s hudebním doprovodem, závodníci si mohou donést vlastní hudební nahrávky na CD. Je nutné se v dostatečném předstihu  domluvit s technikem.
 • Závodníci na prvních třech místech všech kategorií obdrží diplomy a věcné ceny. Od juniorských kategorií budou udělovány i peněžité odměny. O pořadí a udělení cen rozhodují pravidla atletiky. Konečné rozhodnutí ve sporných případech má ředitel a jury závodu.
 • Peněžité odměny se udělují pouze v případě účasti více jak tří závodníků v každé kategorii. V případě rovnosti pořadí se peněžitá odměna dělí.

  www.hustopecskeskakani.cz