Mistrovství ČR v dlouhém horském běhu mužů a žen

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ MARATONSTAV ÚPICE z.s.

Datum

07.08.2022

Místo

Janské Lázně (Městský úřad Janské Lázně, nám. Svobody 273, 542 25)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS Libor Varhaník
Technický delegát Jindřich Linhart
Ředitel závodu Karel Šklíba
Hlavní rozhodčí Ing. Jan Vencl
Lékař MUDr. František Kühn
Časomíru zajišťuje ONLINE SYSTEM s.r.o.

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004

Muži a ženy, příp. junioři a juniorky (v den závodu starší 18 let), kteří byli k účasti na MČR přihlášeni svými atletickými oddíly a byli zařazeni technickým delegátem. Seznam vybraných závodníků bude zveřejněn na www.atletika.cz.

 

Soutěže

Muži Dl. horský běh
Ženy Dl. horský běh

Technická ustanovení

Účastníci MČR jsou povinni startovat v oddílových dresech, které jsou uvedeny v registru Českého atletického svazu. Při vyhlašování MČR platí povinnost oddílového oblečení pro všechny vyhlašované

Plánek trati s vyznačením občerstvovacích stanic v příloze.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude umístěna v prostorách Městského úřadu na kolonádě

  • Pátek      5. 8. 2022    10:00 - 20:00 hod
  • Sobota    6. 8. 2022      8:00 - 18:00 hod
  • Neděle    7. 8. 2022      7:00 - 16:00 hod - výdej startovních čísel bude ukončen v 8:00 hod

Každý závodník obdrží při prezentaci dvě startovní čísla, které musí mít po dobu závodu pevně připevněné na prsou a zádech bez jakékoliv úpravy.

Přihlášky

Provádí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 11.7. 2022 do neděle 31.7. 2022 do 23:59 hodin.

V pondělí 1.8. 2022 lze do 12:00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu: souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku s tím, že současně je nutno uhradit na účet ČAS - číslo účtu: 153150982/0300, variabilní symbol: číslo atletického klubu nebo oddílu, specifický symbol: 091, administrativní poplatek za přijetí dodatečné přihlášky ve výši 3 000 Kč. Nebude-li tento poplatek nejpozději v pondělí 1.8. 2022 do 18:00 hodin připsán na účet ČAS, nebude závodník, resp. závodnice, k soutěži připuštěn, resp. připuštěna.

Šatny

Pro závodníky budou umístěny v prostoru Městského úřadu v Janských Lázních. Budou sloužit pouze k převlečení a nejsou určeny k uskladnění osobních věcí. Po závodě bude k dispozici bazén Obchodní akademie, kde jsou pro závodníky zajištěny sprchy (od startu cca 250 m). Vstup po závodě možný pouze na startovní číslo.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru Městského úřadu v Janských Lázních.

Výsledky

Oficiální výsledky budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru Městského úřadu v Janských Lázních a zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru Městského úřadu v Janských Lázních a to hlavnímu rozhodčímu (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Pravidel atletiky).

Jury tvoří:

Technický delegát: Jindřich Linhart

Ředitel závodů: Karel Šklíba

Hlavní rozhodčí: Jan Vencl

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách Městského úřadu v Janských Lázních.

Zdravotní služba

Lékař se bude nacházet v prostoru startu a cíle a bude řádně označen. Během závodu bude na trati zdravotní zabezpečení.

Časový pořad

neděle, 7.8.2022

Čas Disciplíny
09:00 start závodu MČR, MČR veteránů + Světového poháru v horském běhu Dl. horský běh Ž Dl. horský běh M
15:00 vyhlášení výsledků MČR, MČR veteránů + Světového poháru v horském běhu

Parkování

Parkování na centrálním parkovišti u lanové dráhy cena -100 Kč/den

Odstavná plocha pro automobily Hoffmannovy Boudy - 100 Kč/den

Odstavná plocha pro automobily pod Lesním Domem - 70 Kč/den

Odstavná plocha pro automobily pod Betlémem - 100 Kč/den

Vjezd do centra města Janské Lázně je zakázán (mimo dopravní obsluhu nebo na povolení městského úřadu). V celém katastru města také platí zákaz stání mimo vyhrazená parkoviště.

Další informace

Možnosti ubytování

Pořadatel nabízí možnost zajištění ubytování. Závazné objednávky zasílejte na email: www.maratonstav@maratonstav.cz  do 24.července  2022. Podmínkou rezervace je úhrada zálohy 1000,-Kč. Bližší informace k ubytování budou zaslány zájemcům o ubytování následně e-mailem.

Propozice pořadatele: na stránkách www.maratonstav.cz

 

Race_map