Baráž o postup do extraligy mužů a žen

Sp4

Pořadatel

Technicky zajišťuje z pověření ČAS atletický klub Spartak Praha 4.

Datum

03.09.2022

Místo

Praha - Děkanka (Děkanská vinice I 5/987, Praha 4, 140 00)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ing. Tomáš Nakládal tnakladal@sp4.cz
Hlavní rozhodčí Dr. Jitka Vindušková
Technický ředitel Vladimír Franěk
Řídící soutěže družstev Adriana Dvořáková, Martin Smetana adricar@centrum.cz, msmetana@atletika.cz
Hlasatel Ondřej Benda
Lékař Martina Feherová
Časomíru zajišťuje Jan Feher
Výsledky zpracoval Moira Stewartová, Viktorie Šmeralová

Startují

ročníky 1932 - 2008
ročníky 1932 - 2008

 

Muži a ženy (nar. 2002 a dříve), junioři a juniorky (2003 - 2004) a v rozsahu závodění své věkové kategorie dorostenci a dorostenky (2005 - 2006), starší žáci a starší žákyně (2007 - 2008).

 

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, chůze 5000m
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 5000m

Technická ustanovení

Technická porada se uskuteční v bistru Na dvoustovce.
Porada začíná v 9.35 hodin a zúčastní se jí řídící pracovníci, po jednom vedoucím družstev, ředitel závodu a hlavní rozhodčí nebo jejich zástupci. Vedoucí družstev provedou škrty v předběžné přihlášce a upravený výtisk předají  do závodní kanceláře nejpozději do 9.35.

Informace o stadionu
400 m dlouhá šestidráha, 6 drah rovněž na rovince s povrchem polytan, polytanový povrch mají rovněž skokanské sektory a rozběžiště oštěpu. Soutěže v kladivu žen proběhne na přilehlé vrhačské louce, zbylé hody pak na stadionu. Soutěž ve skoku vysokém mužů proběhne na sektoru u garáže (I), soutěž ve skoku vysokém žen proběhne na sektoru v sousedství koule a disku (II).

Z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti soutěže u hodu kladivem mužů přesouvá pořadatel tuto disciplinu na stadion ASK Slavie Praha. V časovém pořadu nedochází k žádné změně, soutěž žen v kladivu a soutěže mužů i žen v hodu diskem se uskuteční na přilehlém vrhačském sektoru na Děkance. Kladiváři včetně rozhodčích a doprovodu budou od Děkanky převezeni autobusem pořadatele od stadionu. Odjezd je stanoven na 11.20 hodin.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je umístěna v 1. patře nalevo od schodů.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 25.8.2022 do 1.9.2022 do 20:00.

Rozcvičování

K rozcvičování je možno použít 130 m dlouhou rovinku za tribunou s povrchem z umělé trávy a případně i 50 m dlouhou nakloněnou rovinku s tartanovým povrchem vedle ní.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní. Vážení náčiní probíhá od 10.00 v blízkosti vchodu do budovy.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemí, a to pro závodnice šatny č. 1 a 2 a  pro závodníky šatny č. 3 a 4.

Pořadatel upozorňuje, že neodpovídá za uložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli umístěné u vchodu budovy. Oficiální výsledky budou zveřejněny online na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

Jury tvoří: ředitel závodu, hlavní rozhodčí a řídící pracovníci. 

Zdravotní služba

Zdravotní služba je umístěna v 1.patře.

Časový pořad

sobota, 3.9.2022

Čas Disciplíny
10:30 tyč Ž chůze 5000m M chůze 5000m Ž
10:45 dálka M kladivo 4kg Ž oštěp 800g M
11:15 100 m M Rozběh
11:30 100 m Ž Rozběh
11:45 800 m Ž
12:00 800 m M
12:15 100 m př. Ž kladivo 7,26kg M oštěp 600g Ž
12:35 110 m př. M dálka Ž
12:50 100 m Ž Finále výška M
13:00 100 m M Finále
13:15 400 m Ž
13:30 400 m M
13:45 3000 m př. Ž
14:05 5000 m Ž
14:15 výška Ž trojskok M koule 7,26kg M disk 1kg Ž
14:30 3000 m př. M tyč M
14:45 5000 m M
15:10 400 m př. Ž
15:30 400 m př. M
15:45 200 m Ž trojskok Ž koule 4kg Ž disk 2kg M
16:00 200 m M
16:15 1500 m Ž
16:25 1500 m M
16:35 4x100 m Ž
16:50 4x100 m M
17:05 4x400 m Ž
17:25 4x400 m M

Stravování

Občerstvení bude zajištěno v prostorách před hlavní budovou v bistru s příznačným jménem Na dvoustovce.

Parkování

Parkování autobusů bude zajištěno vedle stadionu v ulici Na Hřebenech II. 

Další informace

Jménem Spartaku Praha 4 přejeme všem závodníkům a závodnicím dosažení co nejlepších výkonů a příjemný pobyt v Praze.

CAS