Baráž o postup do I. ligy mužů a žen na Moravě a ve Slezsku

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Hodonín,z.s.

Datum

03.09.2022

Místo

Hodonín (J. Suka 41, 695 03 Hodonín)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Lípa Zdeněk
Hlavní rozhodčí Zbyněk Andrýsek
Řídící soutěže družstev Petr Šíma, Aleš Prudký
Lékař Hanková Marta
Časomíru zajišťuje Atletický klub Hodonín

Startují

ročníky 1932 - 2008
ročníky 1932 - 2008

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, chůze 5000m
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 5000m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v prvním patře v tribuně stadionu od 9:00 hodin.

Škrty je nutné udělat do 9:40 hodin.

V 9:45 hod. proběhne porada vedoucích v prvním patře tribuny.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 29.8.2022 do čtvrtka 1.9.2022 do 20:00 hodin.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu. Pro rozcvičení lze využít ploch v areálu stadionu, nebo přilehlém lesoparku.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu. Měření a vážení bude probíhat v prostoru cíle u vstupu na tribunu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tribuně stadionu. Šatny slouží pouze pro převléknutí. Za případné ztráty pořadatel neručí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli ve vestibulu tribuny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz po ukončení závodu.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: řídící soutěže, hlavní rozhodčí a ředitel závodu

Časový pořad

sobota, 3.9.2022

Čas Disciplíny
10:15 chůze 5000m Ž Finále chůze 5000m M Finále
10:30 tyč Ž Finále dálka M Finále kladivo 7,26kg M Finále
11:00 100 m Ž Rozběh oštěp 600g Ž Finále
11:15 100 m M Rozběh
11:30 800 m Ž Běh výška M Finále
11:45 800 m M Běh
12:00 100 m př. Ž Běh dálka Ž Finále kladivo 4kg Ž Finále
12:15 110 m př. M Běh
12:30 100 m Ž Finále oštěp 800g M Finále
12:45 100 m M Finále tyč M Finále
13:00 400 m Ž Běh
13:15 400 m M Běh výška Ž Finále
13:30 5000 m Ž Finále trojskok M Finále disk 1kg Ž Finále
14:00 5000 m M Finále koule 7,26kg M Finále
14:30 400 m př. Ž Běh
14:45 400 m př. M Běh
15:00 200 m Ž Běh trojskok Ž Finále
15:15 200 m M Běh disk 2kg M Finále
15:30 1500 m Ž Finále koule 4kg Ž Finále
15:45 1500 m M Finále
16:00 4x100 m Ž Běh
16:15 4x100 m M Běh
16:30 4x400 m Ž Běh
16:45 4x400 m M Běh

Stravování

Přímo na stadionu u volejbalových kurtů v prostoru u cíle.

Parkování

U sportovní haly TEZA na ulici Lipová alej cca 250 m od stadionu. Zde jsou také parkovací stání pro autobusy.

Loga