Novoroční oddílová hala

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Jiskra Otrokovice

Datum

13.01.2022

Místo

Otrokovice (MSH Otrokovice, Mánesova ul.)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Aleš Prudký 605155155 prudky11@seznam.cz
Ředitel závodu Martina Slívová
Hlavní rozhodčí Ing. Bohdana Kopřivová
Časomíru zajišťuje Dominika Remešová 605025799 remesovadom@seznam.cz
Výsledky zpracoval Dominika Remešová

Startují

ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2011 - 2012

Soutěže

Dorostenci dálka, trojskok
Dorostenky dálka, trojskok
Atletická přípravka-hoši 40 y, skok z místa, kriket
Atletická přípravka-dívky 40 y, skok z místa, kriket
Juniorky dálka, trojskok
Junioři dálka, trojskok
Žáci 40 y, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 40 y, dálka, kriket
Ml. žákyně 40 y, dálka, kriket
Žákyně 40 y, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Start je umožněn pouze pro registrované atlety TJ Jiskra Otrokovice. 

Závody se konají na základě aktuálních protiepidemických opatření a účastníci jsou povinni doložit splnění podmínek pro účast na hromadné akci.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v MSH.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 10.1.2022 15:00 do 13.1.2022 12:00

Šatny

Šatny jsou k dispozici v MSH dle pokynů pořadatele

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v MSH. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodu.

Časový pořad

čtvrtek, 13.1.2022

Čas Disciplíny
15:00 dálka Jři Finále dálka Jky Finále dálka Dci Finále dálka Dky Finále
15:45 trojskok Jři Finále trojskok Jky Finále trojskok Dci Finále trojskok Dky Finále
15:50 40 y Žci Finále 40 y Žky Finále
16:00 40 y Žcm Finále 40 y Žkm Finále
16:10 40 y EleH Finále 40 y EleZ Finále
16:20 dálka Žcm Finále dálka Žkm Finále dálka Žci Finále dálka Žky Finále
16:30 kriket EleH Finále kriket EleZ Finále
16:45 koule 3kg Žky Finále koule 4kg Žci Finále
16:50 skok z místa EleZ Finále skok z místa EleH Finále kriket Žkm Finále kriket Žcm Finále