Halový přebor Prahy staršího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl PSK Olymp Praha, z.s.

Datum

16.02.2022 - 17.02.2022

Místo

Praha - Stromovka (Praha - Stromovka (Hala Otakara Jandery areál OLYMP CENTRUM SPORTU Ministerstva vnitra, Za Císařským mlýnem 1063/5, Praha 7, 170 00)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Martin Smetana
Ředitel závodu Miroslav Zahořák
Technický ředitel Jindřich Linhart
Časomíru zajišťuje PSK Olymp Praha, z.s.
Výsledky zpracoval Martin Smetana

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008

Žáci: ročníky 2007 - 2008

Žákyně: ročníky 2007 - 2008

Není povolen start žáků a žákyň ročník narození 2009 a mladším.

Žáci              60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule

Žákyně         60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 83,8, 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 76,2-8,2, 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

a) K soutěžím v běžeckých disciplínách bude přijato maximálně 36 žáků/žákyň. K soutěžím v technických disciplínách bude přijato maximálně 24 žáků/žákyň.

b) O startu žáka/žákyně rozhodne na základě dosažených výkonů technický delegát a tuto skutečnost oznámí na webových stránkách PAS a ČAS nejpozději v neděli 13.února 2022 během dne. Výběr závodníků k přebornickým soutěžím je v kompetenci technického delegáta a bude probíhat na základě výsledků z halové sezony 2022, s přihlédnutím k výsledkům z halových závodů z prosince 2021.

c) V bězích na 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m a 4x200 m rozhodne o celkovém pořadí dosažený čas.

d) Žáci a žákyně mohou startovat nejvýše ve dvou individuálních disciplínách během celých přeborů. Žactvo smí v jednom dni absolvovat pouze jeden individuální závod na trati 300 m a delší.

e) Start žáků/žákyň mimopražských oddílů/klubů bude umožněn pouze jako doplnění do stanoveného počtu v disciplíně. O startu žáka/žákyně mimopražských oddílů/klubů rozhodne technický delegát přeboru.

f) Základní výšky pro skok vysoký: Žáci – 136 cm          Žákyně – 126 cm

g) Základní výšky pro skok o tyči: Žáci – 211 cm          Žákyně – 191 cm

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v hale Otakary Jandery dne 16.2.2022 a 17.2.2022 v kanceláři vpravo za vchodem do haly. 

Startovné

Startovné je stanoveno v následující výši:

Závodníci pražských oddílů 50,- Kč za každý přihlášený start.

Závodníci mimopražských oddílů 200,- Kč za každý přihlášený start prostřednictvím webové aplikace stránek ČAS.

Startovné bude fakturováno jednotlivým oddílům pořadatelem !!!

Přihlášky

Podávají atletické oddíly/kluby na webové stránky ČAS (www.atletika.cz), uzávěrka přihlášek je v sobotu 12. února 2022 ve 23:59 hodin. 

Upozorňujeme, že zapomenuté starty, dohlášky po termínu přihlášek dne 12.2.2022 ve 23:59 hodin nebudou bez vyjímek akceptovány.!!!

Rozcvičování

Bude probíhat v nafukovací hale s umělou trávou vedle atletické haly a ve spojovacím tunelu mezi halou a centrální posilovnou nebo na venkovní atletické dráze.

Nafukovací hala: umožněn vstup závodníkům 60 - 30 minut před disciplínou 

Rozcvičovací atletický tunel: 30 - 15 minut před disciplínou

Upozornění pro trenéry závodníků, kteří se budou rozcvičovat na soutěž ve skoku o tyči: rozběžiště i doskočiště je nutno opustit 10 min před zahájením soutěže.

Svolavatelna

Prezentace: atletický tunel: 30 - 15 minut před disciplínou 

Závodníci budou společně odvedeni po prezentaci do hlavní haly 15 minut před disciplínou. 

Časy zahájení a ukončení prezentace jsou dány jednotlivými bloky vstupů. Po skončení disciplíny musí všichni závodníci halu opustit.

Vstup do závodní haly bude možný pouze přes rozcvičovací tunel po provedení prezentace. V každém prostoru (nafukovací rozcvičovací hala, rozcvičovací tunel) bude pořadatel kontrolovat vstup závodníka na základě startovní listiny. 

Vstup trenérů:  Pouze v případě nižšího počtu osob v hale než 100 a to po dohodě s pořadatelem a za dodržení všech Covid opatření. V takovém případě bude trenér vpuštěn na sportoviště 15 min před disciplinou, kterou uvede a po skončení bloku halu neprodleně opustí. Vstup přes rozcvičovací tunel společně se závodníky. 

Šatny

Šatny (převlékárny) jsou k dispozici naproti vchodu do haly. Slouží pouze k převlečení, nikoliv k úschovně osobních věcí. Pořadatel za případné ztráty nenese zodpovědnost.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v hale. 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v hale. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je v hale O.Jandery ve vyznačeném prostoru.

Za platnou zdravotní prohlídku startujících odpovídá u mládeže do 18 let zákonný zástupce, u dospělých sami startující.

Časový pořad

středa, 16.2.2022

Čas Disciplíny
15:30 60 m Žky Rozběh 1 tyč Žky
15:50 60 m Žci Rozběh 1
16:10 60m p 76,2-8,2 Žky Rozběh 1 koule 4kg Žci
16:30 60m p 83,8 Žci Rozběh 1
17:20 60 m Žky Finále A 60 m Žky Finále B koule 3kg Žky
17:30 60 m Žci Finále A 60 m Žci Finále B tyč Žci
17:45 60m p 76,2-8,2 Žky Finále A 60m p 76,2-8,2 Žky Finále B
17:55 60m p 83,8 Žci Finále A 60m p 83,8 Žci Finále B
18:10 3000 m Žci
18:30 3000 m Žky
18:50 150 m Žky Rozběh 1
19:20 150 m Žci Rozběh 1

čtvrtek, 17.2.2022

Čas Disciplíny
15:30 150 m Žky Finále A 150 m Žky Finále B
15:45 150 m Žci Finále A 150 m Žci Finále B
16:10 800 m Žky Běh 1 výška Žci dálka Žky
16:30 800 m Žci Běh 1
16:50 300 m Žky Běh 1
17:30 300 m Žci Běh 1 výška Žky dálka Žci
18:10 1500 m Žky
18:25 1500 m Žci
18:45 4x200 m Žky Běh 1
19:05 4x200 m Žci Běh 1

Parkování

Upozorňujeme na omezené možnosti parkování v areálu OLYMP CENTRUM SPORTU Ministerstva vnitra. Parkování možné na placených zónách v okolí Stromovky. 

Další informace

Závod nebude přístupný divákům.