Halový přebor Prahy mladšího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl PSK Olymp Praha, z.s.

Datum

02.03.2022 - 03.03.2022

Místo

Praha - Stromovka ((Hala Otakara Jandery) areál OLYMP CENTRUM SPORTU Ministerstva vnitra, Za Císařským mlýnem 1063/5, Praha 7, 17000)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Martin Smetana +420602699900
Ředitel závodu Miroslav Zahořák
Technický ředitel Jindřich Linhart
Časomíru zajišťuje PSK Olymp Praha, z.s.
Výsledky zpracoval Martin Smetana

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010
ročníky 1923 - 2021

Žáci a žákyně narození v roce 2009 a 2010. Není povolen start žáků a žákyň ročník narození 2011 a mladším.

Žáci              60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 3kg

Žákyně         60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 2kg

Smíšená štafeta  Mix  4x200 m (2 žáci+2 žákyně)

Soutěže

Mix 4x200 m
Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka, koule 2kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

a) K soutěžím 60 m a 60 m př. bude přijato maximálně 60 žáků/žákyň. K soutěžím 150 m, 300 m, 800 m a ve skoku dalekém bude přijato maximálně 40 žáků/žákyň. Do soutěže ve vrhu koulí bude přijato maximálně 25 žáků/žákyň. Do soutěže ve skoku vysokém bude přijato maximálně 20 žáků/žákyň.

b) O startu žáka/žákyně rozhodne na základě dosažených výkonů technický delegát a tuto skutečnost oznámí na webových stránkách PAS a ČAS nejpozději v pondělí 28. února 2022 do 14:00 hodin. Výběr závodníků k přebornickým soutěžím je v kompetenci technického delegáta a bude probíhat na základě výsledků z halové sezony 2022, s přihlédnutím k výsledkům z halových závodů z prosince 2021 a případně k podzimním výsledkům 2021. .

c) Základní výšky pro soutěže ve skoku vysokém

Žáci - 126 cm          Žákyně – 116 cm

d) Žáci a žákyně mohou startovat nejvýše ve dvou individuálních disciplínách.

e) Start žáků/žákyň mimopražských oddílů/klubů, bude umožněn pouze jako doplnění do stanoveného počtu v disciplíně. O startu žáka/žákyně mimopražských oddílů/klubů, rozhodne technický delegát přeboru.

f) Kvalifikační limit ve skoku do dálky je stanoven pro žáky na 450 cm a pro žákyně na 430 cm. Do finále postoupí všichni, co skočí požadovaný limit a ostatní se doberou do počtu 18 závodníků.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v hale od 14:00 hodin dne 2.3.2022 a od 15:00 hodin dne 3.3.2022.

Startovné

Startovné je stanoveno v následující výši:

Závodníci pražských oddílů 50,- Kč za každý přihlášený start. Štafeta 100 Kč za každý start.

Závodníci mimopražských oddílů 200,- Kč za každý přihlášený start prostřednictvím webové aplikace stránek ČAS.

Startovné bude fakturováno jednotlivým oddílům pořadatelem !!!

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 22.2.2022 23:59 do 27.2.2022 23:59 hodin.

Upozorňujeme, že zapomenuté starty, dohlášky po termínu přihlášek dne 27.2.2022 ve 23:59 hodin nebudou bez vyjímek akceptovány.!!!

Výběr bude vyvěšen a prezentován na stránkách PAS a ČAS.

Rozcvičování

Bude probíhat v nafukovací hale s umělou trávou vedle atletické haly a ve spojovacím tunelu mezi halou a centrální posilovnou nebo na venkovní atletické dráze.

Nafukovací hala: umožněn vstup závodníkům 60 - 30 minut před disciplínou 

Rozcvičovací atletický tunel: 30 - 15 minut před disciplínou

Svolavatelna

Prezentace: atletický tunel: 30 - 15 minut před disciplínou 

Závodníci budou společně odvedeni po prezentaci do hlavní haly 15 minut před disciplínou. 

Časy zahájení a ukončení prezentace jsou dány jednotlivými bloky vstupů. Po skončení disciplíny musí všichni závodníci halu opustit.

Vstup do závodní haly bude možný pouze přes rozcvičovací tunel po provedení prezentace. V každém prostoru (nafukovací rozcvičovací hala, rozcvičovací tunel) bude pořadatel kontrolovat vstup závodníka na základě startovní listiny. 

Šatny

Šatny (převlékárny) jsou k dispozici naproti vchodu do haly. Slouží pouze k převlečení, nikoliv k úschovně osobních věcí. Pořadatel za případné ztráty nenese zodpovědnost.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v hale. 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v hale. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je v hale O.Jandery ve vyznačeném prostoru.

Za platnou zdravotní prohlídku startujících odpovídá u mládeže do 18 let zákonný zástupce

Časový pořad

středa, 2.3.2022

Čas Disciplíny
15:00 60 m Žkm Rozběh 1
15:40 60 m Žcm Rozběh 1
16:00 dálka Žcm Kvalifikace 1 koule 3kg Žcm
16:20 60m p 76,2-7,7 Žkm Rozběh 1
16:40 dálka Žcm Kvalifikace 2
17:00 Vyhlášení koule 3kg Žcm 60m p 76,2-7,7 Žcm Rozběh 1 koule 2kg Žkm
17:40 60 m Žkm Finále A dálka Žkm Kvalifikace 1
17:43 60 m Žkm Finále B
17:50 60 m Žcm Finále A
17:53 60 m Žcm Finále B
18:10 60m p 76,2-7,7 Žkm Finále A dálka Žkm Kvalifikace 2
18:13 60m p 76,2-7,7 Žkm Finále B
18:20 60m p 76,2-7,7 Žcm Finále A
18:23 60m p 76,2-7,7 Žcm Finále B
18:35 Vyhlášení koule 2kg Žkm, 60 m Žkm a Žcm, 60 m př. Žkm a Žcm 150 m Žkm Rozběh 1
19:05 150 m Žcm Rozběh 1

čtvrtek, 3.3.2022

Čas Disciplíny
16:00 150 m Žkm Finále A výška Žkm Finále dálka Žcm Finále
16:05 150 m Žkm Finále B
16:15 150 m Žcm Finále A
16:20 150 m Žcm Finále B
16:30 800 m Žkm Běh 1
16:50 Vyhlášení 150 m Žkm a Žcm 800 m Žcm Běh 1
17:00 výška Žcm dálka Žkm Finále
17:10 Vyhlášení Výška Žkm a Dálka Žcm 300 m Žkm Běh 1
17:50 300 m Žcm Běh 1
18:40 Vyhlášení Výška Žcm a Dálka Žkm, 300 m Žcm a Žkm, 800 m Žcm a Žkm
18:50 4x200 m Mix Běh 1
19:15 Vyhlášení Štafeta 4x200 m MIX

Parkování

Upozorňujeme na omezené možnosti parkování v areálu OLYMP CENTRUM SPORTU Ministerstva vnitra. Parkování možné na placených zónách v okolí Stromovky.