Halové závody Plzeň II.

hlavička

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK ŠKODA Plzeň

Datum

08.01.2022

Místo

Plzeň (Vejprnická 1253/36)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ing. Pavel Kovalský
Hlavní rozhodčí Vladimír Bartůněk
Technický ředitel Michal Černý +420777889619 skplz@seznam.cz

Startují

ročníky 1932 - 2008
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1932 - 2008
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Dorostenci 60 m př.
Dorostenky 60 m př.
Juniorky 60 m př.
Junioři 60 m př.
Muži 60 m, 60 m př., dálka
Ženy 60 m, 60 m př., dálka
Žáci 60 m př.
Žákyně 60 m př.

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu 8.1. od 8:30 hodin v prostorách vstupní haly

Startovné

Startovné činí 150 Kč za přihlášenou disciplínu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 29.12.2021 do 7.1. do 12:00. Případně škrty budou zaslány na kluby do pátku 7.1. do 18:00. Snahou je umožnit start všem přihlášeným.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na travnaté ploše nebo přilehlé rovince.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemí tribuny, a to pro závodníky šatny č. 1 a 2, a pro závodnice šatny č. 3 a 4.

Šatny budou neuzamykatelné a budou sloužit pouze k převlékání, nikoli
k úschově osobních věcí. Pořadatel, ani správa stadionu za případné ztráty nebude ručit.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru cíle.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru cíle, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotník se bude nacházet v prostoru regenerace, přístup je z hlavní plochy i z tribuny stadionu, dveře budou viditelně označeny.

Časový pořad

sobota, 8.1.2022

Čas Disciplíny
10:00 60 m M Rozběh
10:20 60 m Ž Rozběh
10:40 60 m M Finále
11:00 60 m Ž Finále
11:20 60 m př. M Rozběh 60 m př. Jři Rozběh 60 m př. Dci Rozběh 60 m př. Žci Rozběh dálka Ž Finále
12:00 60 m př. M Finále 60 m př. Jři Finále 60 m př. Dci Finále 60 m př. Žci Finále
12:30 dálka M Finále
12:40 60 m př. Ž Rozběh 60 m př. Jky Rozběh 60 m př. Dky Rozběh 60 m př. Žky Rozběh
13:20 60 m př. Ž Finále 60 m př. Jky Finále 60 m př. Dky Finále 60 m př. Žky Finále

Stravování

Zajištěno v areálu v Bomba café.

Další informace

Každý účastník je povinnen se při vstupu na stadion prokázat negativním testem (včetně očkovaných i po nemoci), ne starším než 48 hodin před startem závodu. Test lze vykonat i na místě za poplatek 100 Kč. 

zápatí