Závody přípravek I.

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK ŠKODA Plzeň

Datum

23.01.2022

Místo

Plzeň (Vejprnická 36)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ing. Pavel Kovalský
Hlavní rozhodčí Vladimír Bartůněk
Technický ředitel Michal Černý +420777889619 skplz@seznam.cz

Startují

ročníky 2011 - 2012
ročníky 2011 - 2012

Startují pouze členové AK Škoda Plzeň!

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 60 m př., dálka, kriket
Atletická přípravka-dívky 60 m, 60 m př., dálka, kriket

Technická ustanovení

Soutěž v hodu míčkem na cíl. Štafeta - překažková dráha se štafetovým kolíkem, týmy vytvořeny na místě.

Ostatní disciplíny dle pravidel atletiky.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu 8.1. od 8:30 hodin v prostorách vstupní haly

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 29.12.2021 do 21. 1. 23:59 hod.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemí tribuny, a to pro závodníky šatny č. 1 a 2, a pro závodnice šatny č. 3 a 4.

Šatny budou neuzamykatelné a budou sloužit pouze k převlékání, nikoli
k úschově osobních věcí. Pořadatel, ani správa stadionu za případné ztráty nebude ručit.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru cíle.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru cíle, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotník se bude nacházet v prostoru regenerace, přístup je z hlavní plochy i z tribuny stadionu, dveře budou viditelně označeny.

Časový pořad

neděle, 23.1.2022

Čas Disciplíny
10:00 60 m EleH dálka EleZ
10:30 60 m př. EleH
11:00 60 m EleZ dálka EleH
11:30 60 m př. EleZ
12:00 kriket EleZ
12:45 kriket EleH

Stravování

Zajištěno v areálu v Bomba café.

Další informace

Každý účastník je povinnen se při vstupu na stadion prokázat negativním testem (včetně očkovaných i po nemoci), ne starším než 48 hodin před startem závodu. Test lze vykonat i na místě za poplatek 100 Kč.