KPJ hala OPEN Pardubického kraje

Pořadatel

Technicky zajišťuje Pardubický krajský atletický svaz

Datum

30.01.2022

Místo

Ostrava (Atletická hala Ostrava, Ruská 3077/135, Ostrava)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Josef Marek 602 94 66 55 marek.josef@email.cz
Technický delegát Iva Tlapáková
Ředitel závodu Lukáš Dejdar
Hlavní rozhodčí Ing. Luděk Skalický
Časomíru zajišťuje on-line systém

Startují

ročníky 1932 - 2006
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 1932 - 2006
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010

Závod je určen pro členy oddílu Pardubického krajského atletického svazu. V případě nízkého počtu startujících mohou TD vybrat závodníky z jiných oddílů, kteří se přihlásí přes systém ČAS jako start mimo soutěž. Závodníci přihlášení MS nemají právo startovat ve finále běhů a technických disciplín.

Soutěže

Dorostenci 60m p 91,4, koule 5kg
Dorostenky 60m p 76,2-8,5, koule 3kg
Junioři 60m p 99,1, koule 6kg
Muži 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 1 míle, 3000 m, 60m p 106,7, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 83,8, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg
Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60m p 83,8, výška, tyč, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka, koule 2kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60m p 76,2-8,2, výška, tyč, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techniký delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Do finále v bězích na 60m a 60mpř. postupuje vždy 8 závodníků podle dosažených časů. V případě méně přihlášených závodníků než 8 v jedné kategorii, proběhne finále v čase rozběhu.

Při společném závodu více kategorií v trojskoku a dálce postupuje do finále 8 nejlepších závodníků bez ohledu na kategorie.

Závody se konají na základě aktuálních protiepidemických opatření a účastníci jsou povinni doložit splnění podmínek pro účast na hromadné akci. Informace o aktuálních protiepidemických opatřeních a podmínkách účasti na hromadné akci - https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodů od 9:30hod.

Startovné

100 Kč za přihlášený start potvrzený TD pro závodníky oddílů Pardubického krajského atletického svazu.

200 Kč  za přihlášený start potvrzený TD pro závodníky oddílů mimo Pardubický krajský atletického svazu. 

Oddíly musí celé startovné uhradit před zahájením závodu. Bez úhrady startovného nebudou závodníci připuštěni k soutěži. 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 24.1.2022 do 27.1.2022 do 20:00.

Přihlášku je nutné potvrdit v neděli 30.1.2022 do 10:00 v závodní kanceláři.

Přihlášky na místě nejsou možné.

Požadavky na starty mimo soutěž zadejte do systému ČAS. TD potvrdí starty MS v pátek 28.1.2022 s systému ČAS a na webu ČAS. Přednost startu mají závodníci registrovaní v PaKAS. Závodníci přihlášení MS nemají právo startovat ve finále běhů a technických disciplín.

Omezení startů:

1)  Muži  a  ženy, junioři a juniorky  mohou  startovat  na  jednom přeboru nejvýše  v  5 disciplínách.  Dorostenci  a dorostenky,  žáci  a  žákyně, mladší žáci a žákyně mohou na jednom přeboru startovat nejvýše ve 3  disciplínách.

2)  Závodníci kategorie juniorů mohou na jednom přeboru startovat pouze v jednom běhu na 1500 m a delším, v kategorii dorostu mohou na jednom přeboru startovat pouze v jednom běhu na 800 m a delším, v kategorii žactva a mladšího žactva v jednom individuálním běhu na 300 m a delším.

3)  Závodník kategorie mládeže může startovat za vyšší věkovou kategorii v  rozsahu závodění  své věkové  kategorie  s  výjimkou  mladšího  žactva,  které  může  startovat  jen  za  svoji  věkovou kategorii.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla budou vydána závodníků v bězích na 800 m a delších před startem disciplíny.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu  v atletickém tunelu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole v místnosti vážení a měření náčiní.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím.
Závodníci jsou povinni se do svolavatelny dostavit 5 minut před odchodem na plochu:
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: Běhy  a překážky 10 min, Technické disciplíny 25 min, Tyč 30 min.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v atletické hale a atletickém tunelu a budou označeny. Šatny slouží pouze k převlečení závodníků a pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru za startem na 60m. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

neděle, 30.1.2022

Čas Disciplíny
00:00
10:00 ukončení prezentace
11:00 60 m Žcm Rozběh dálka Žci Finále koule 3kg Žky Finále
11:15 60 m Žkm Rozběh
11:30 60 m Žci Rozběh tyč M Finále tyč Ž tyč Žky tyč Žci
11:45 60 m Žky Rozběh výška Žkm Finále dálka Žcm Finále
12:00 60 m Ž Rozběh
12:10 60 m M Rozběh
12:15 koule 3kg Dky Finále
12:30 60m p 76,2-7,7 Žcm Běh
12:40 60m p 76,2-7,7 Žkm Běh dálka Žky Finále
12:50 60m p 76,2-8,2 Žky Běh
13:00 60m p 76,2-8,5 Dky Běh výška Žcm Finále
13:10 60m p 83,8 Žci Běh
13:15 koule 4kg Žci Finále koule 4kg Ž Finále
13:20 60m p 83,8 Ž Běh
13:30 60m p 91,4 Dci Běh
13:35 60m p 99,1 Jři Běh
13:40 60m p 106,7 M Běh
13:45 60 m Žcm Finále
13:48 60 m Žkm Finále
13:51 60 m Žci Finále
13:54 60 m Žky Finále
13:57 60 m M Finále
14:00 60 m Ž Finále výška Žci Finále dálka Žkm Finále
14:05 800 m Žcm
14:10 800 m Žkm
14:15 800 m Žci
14:20 800 m Žky
14:25 800 m M
14:30 800 m Ž
14:35 3000 m M
14:40 koule 5kg Dci Finále koule 6kg Jři Finále koule 7,26kg M Finále
14:50 3000 m Ž dálka M Finále
15:10 300 m Žcm Běh
15:25 300 m Žkm Běh
15:30 výška Žky Finále koule 3kg Žcm Finále
15:35 300 m Žci Běh
15:45 300 m Žky Běh
16:05 400 m M Běh
16:10 koule 2kg Žkm Finále
16:20 400 m Ž Běh
16:30 1500 m Žci dálka Ž Finále
16:35 výška M Finále
16:40 1500 m M
16:50 1500 m Ž
17:00 200 m M Běh
17:10 200 m Ž Běh
17:30 150 m Žci Běh
17:45 150 m Žky Běh výška Ž Finále
18:10 150 m Žcm Běh trojskok M Finále trojskok Ž Finále
18:30 150 m Žkm Běh
19:15 1 míle M

Stravování

Stravování není zajištěno.

Další informace

Časový pořad může být upraven podle počtu přihlášených závodníků.

Vstup do haly pro závodníky a trenéry je hlavním vchodem od hotelu Clarion.

V souladu s vládními nařízeními jsou účastníci závodu, trenéři a diváci povinni vyplnit formulář se jménem a telefonním číslem při vstupu do haly.

Ve vypsaných soutěžích juniorských a dorosteneckých kategorií (vrh koulí a 60 m př.) se přeborník kraje nevyhlašuje. Přeborník kraje se vyhlašuje v kategoriích mladšího žactva, žactva a dospělých.