Přebor Středočeského kraje jednotlivců mladšího žactva

logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje TJ Lokomotiva Beroun z.s. a Sokol Roztoky u Prahy

Datum

22.01.2022

Místo

Praha - Strahov

Vedoucí činovníci

Technický delegát Vondra Miroslav 606953864 vondra.atlet@seznam.cz
Ředitel závodu Vondrová Hana 607926028 vondrovahana@gmail.com
Hlavní rozhodčí Vladimír Veselý
Hlasatel Veselý Pavel
Lékař MUDr.Tvarohová
Vedoucí ceremonielu Matas Martin
Časomíru zajišťuje p.Fišera Vratislav - Třebíč
Výsledky zpracoval Fišerová Irena

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010

Startují pouze závodníci a závodnice Středočeského kraje. Závodníci/ice rok 2011 a mladší nebudou do soutěže zařazeni.

Orientační počty závodníků v disciplínách:

Výška a koule: 20 záv., Dálka:40 záv. 60 m: 48 záv., 150m: 32 záv., dlouhé běhy: 20 záv.

Omezení startů:

Max. ve dvou disciplínách. Závodník přihlášený na více disciplín bude vyřazen.

Startovní listiny:

Nasazení závodníků resp. závodnic do jednotlivých běhů a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků resp. závodnic v soutěžích v poli určuje TD závodů na základě výkonnosti přihlášených závodníků a závodnic z roku 2021.

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., výška, dálka, koule 2kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce :

mladší žáci 120-125-130-135-138-141-144-147....

mladší žákyně 115-120-125-130-133-136-139-142-145......


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Z rozběhů do finále v běhu na 60 m postupuje šest nejlepších časů.

Do finále ve skoku dalekém postupuje osm nejlepších výkonů z kvalifikací.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 8:30 hodin v hale.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 12.1.2022 do 16.1.2022 do 23:59 hodin.

18.1. bude zveřejněn na stránkách ČAS a KAS seznam vybraných závodníků/ic. Do 20.1.2022 bude možno odhlásit závodníky a budou moci být zařazeni náhradníci, kteří budou zveřejněni 20.1.2022.

Za každý přihlášený a nenastoupený start uhradí vysílající složka (klub/oddíl) 200,-Kč na účet SKAS do 29.1.2022.

Rozdělení do skupin ve skoku dalekém bude zveřejněn 20.1.2022. V kvalifikaci budou mít všichni startující 3 pokusy. Do odpoledního finále postoupí 8 nejlepších výkonů a každý bude mít 6 pokusů.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla obdrží  pouze účastníci běhů na 800m a 1500m.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo halu.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

 

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli , a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: Hlavní rozhodčí, ředitel závodů a technický delegát.

Časový pořad

sobota, 22.1.2022

Čas Disciplíny
09:45 60 m Žcm Rozběh 1 dálka Žkm Kvalifikace A koule 3kg Žcm Finále
10:30 60 m Žkm Rozběh 1
11:00 dálka Žkm Kvalifikace B
11:15 60 m př. Žcm Běh
11:30 koule 2kg Žkm Finále
11:50 60 m př. Žkm Běh
12:20 60 m Žcm Finále
12:30 dálka Žcm Kvalifikace A
12:40 60 m Žkm Finále
13:30 800 m Žkm Běh výška Žcm Finále
13:40 dálka Žcm Kvalifikace B
13:50 800 m Žcm Běh
14:30 150 m Žcm Běh
15:00 výška Žkm Finále dálka Žkm Finále
15:20 150 m Žkm Běh
16:00 1500 m Žcm Běh dálka Žcm Finále
16:30 1500 m Žkm Běh

Další informace

Podmínkou účasti na závodech je splnění následujících podmínek mimořádných a ochranných opatření: 

Účastník musí splňovat jednu z uvedených možností: 

a) dokončené očkování

b) prodělání nemoci do 180 dní

c) u neočkovaných osob, dále u osob se započatým očkováním, případně dokončeným očkováním, od jehož ukončení neuplynula zákonná lhůta, doloží negativní výsledek PCR testu, přičemž platnost PCR testu je 72 hodin od odebrání biologického vzorku.

d) u mládeže 12 -  18 let postačuje PCR test, který má pro v případě pohybové aktivity organizované pod sportovním svazem platnost 7 dní.

Osoba nevykazuje klinické příznaky onemocnění Covid – 19

 

Další informace k závodům:

Do haly budou vpuštěni pouze závodníci a závodnice startující v dané disciplíně. Časy vstupů do haly pro jednotlivé disciplíny budou uvedeny 20.1.2022 na stránkách ČAS.

Soutěžící ihned po ukončení své účasti v soutěži opustí halu (např. po rozběhu – před finále).

Do haly budou vpuštěni pouze závodníci, závodnice, pořadatelé, technická četa a rozhodčí! 

Vyhlášení vítězů a předání cen proběhne bezprostředně po skončení soutěže, doběhu finále. První tři obdrží medaile.

Pořadatel si vyhrazuje upravit časový program a počty soutěžících tak, aby byla dodržena veškerá platná hygienická nařízení = max. 100osob v hale!

V hale ani okolí nebude k dispozici občerstvení.

Sledujte propozice závodů, které se mohou měnit, webovou stránku ČAS, kde bude pořadatel informovat o případných úpravách a změnách propozic!

Prosíme respektujte nařízená opatření!!!